Öresundsbron klarar fyrdubbling av tågtrafiken för gods och passagerare – men det kräver ytterligare en sänktunnel mellan Pepparholm och Kastrup

Järnvägen över Öresundsförbindelsen kan klara trafiken fram till år 2100. Men det kräver stora investeringar på båda sidor bron för att utnyttja dess kapacitet fullt ut. I ett första skede fram till 2035-2040 tredubblas kapaciteten för person- och godstransporterna på järnväg över Öresund genom åtta redan beslutade satsningar och om nya tvåvånings Öresundståg köps in blir situationen optimal. För att nå en fyrdubbling av järnvägskapaciteten i ett scenario fram till 2050-2100 krävs att det byggs fyrspårig järnväg ända fram till brofästena och på dansk sida innebär det även att det måste byggas en ny separat tvåspårig sänktunnel för godståg bredvid den nuvarande mellan Pepparholm och Kastrup. Det skriver konsultföretaget Sweco i en ny  rapport till Øresundsbro Konsortiet.

Medan Öresundsförbindelsen har tillräcklig kapacitet för vägtrafiken under överskådlig tid krävs det enligt Sweco åtgärder på båda sidor själva brodelen för att öka kapaciteten för järnvägen och bättre nyttja investeringen i Öresundsbron. I rapporten pekar Sweco på att det fram till 2100 är möjligt att öka järnvägskapaciteten över Öresund så pass mycket att det snarast är det övriga järnvägssystemet i Danmark och södra Sverige som sätter begränsningen för kapaciteten.

Det finns idag åtta planerade utbyggnader på båda sidor bron och som kommer att resultera i en tredubblad järnvägskapacitet över Öresundsförbindelsen. Det handlar om allt från en utbyggnad av stationen vid flygplatsen i Kastrup, ett förbipasseringsspår vid Kalvebod och Öresundsperronger på Köpenhamn Syd (tidigare kallad Ny Ellebjerg Station) till en utbyggnad av Malmö C, dubbelspår mellan Malmö C och Övre Östervärn och förlängda förbigångsspår vid Svågertorp. Dessutom behöver godsbangården i Malmö byggas ut för att kunna hantera längre godståg. Dessa satsningar innebär enligt Sweco en tredubbling av kapaciteten för person- och godstransporterna på järnväg över Öresundsförbindelsen fram till 2035-2040. För att optimera passagerarkapaciteten menar Sweco att det behövs nya tvåvånings Öresundståg och att fjärrtågen från Stockholm och Göteborg erbjuds plats på Köpenhamns Hovedbanegård.

Med dessa satsningar kan resandet med Öresundståg över bron öka med 200 procent och godstransporterna öka med 300 procent enligt Sweco.

För att nå en fyrdubblad kapacitet för person- och godstransporterna över Öresund i ett scenario för 2050-2100 menar Sweco att det behövs fyrspårig järnväg ändra fram till själva bron. På den danska sidan innebär det förutom ytterligare två järnvägsspår på den konstgjorda ön Pepparholm att det även behöver byggas en ny separat sänktunnel med två järnvägsspår mellan Pepparholm och Kastrup till en beräknad kostnad på mellan 12 och 15 miljarder danska kronor. Sedan behöver järnvägen byggas ut från två till fyra järnvägsspår mellan Kastrup och Kalvebod i Köpenhamn medan kapaciteten på Köpenhamn H ökas ytterligare. På svensk sida föreslås en storsatsning på en ny yttre godsbana utanför Malmö och Lund.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-