Kritik mot Nordiska Ministerrådets förslag om förändring från långsiktiga samarbetsavtal till upphandling av gränskommittéerna

I ett brev till Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Elleman Jensen riktar de tolv nordiska gränskommittéerna kritik mot rådets förlag om att dagens långsiktiga samarbetsavtal med kommittéerna ska ersättas av en ny modell med utlysning och anbudsförfarande.

Enligt brevet kommer rådets förslag efter kritik från den danska riksrevisionen mot hur Nordiska ministerrådet hanterat finansieringen av projekt. Men gränskommittéerna menar att de inte är några projekt utan ett långsiktigt samarbete. “En modell med utlysning och anbud skulle till stor del slå sönder ett väl fungerande system och försvåra för oss att tillsammans, i gemenskap, bidra till visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030”, skriver gränskommittéerna i brevet.

Louise Åensfors, ersättare i regionstyrelsen Västra Götaland och medlem i Svinesundskommitténs styrelse, säger i en kommentar att det är bra att Nordiska ministerrådet skapar ordning och reda men att det slår fel när åtgärderna riktas mot gränskommittéerna. Cecilia Nilsson, vd för Svinesundskommittéen, påpekar i en kommentar att den danska riksrevisionen inte ha hittat några fel i gränskommittéernas arbete.

“Gränskommittéerna är inga projekt, vi representerar demokratiskt folkvalda på lokal och regional nivå som reviderar sina verksamheter. Genom utlysning och ett öppet anbudsförfarande riskerar Nordiska ministerrådet den långa erfarenhet vi har av gränsöverskridande regional politiskt samarbete med tydliga mål för nordiska nytta. Kortsiktiga mål och felriktade lösningsförslag från danska riksrevisionen innebär administration, osäkerhet och kortsiktighet i stället för långsiktighet för gränskommittéernas arbete.” skriver gränskommittéerna i brevet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-