Nya ekonomiska prognoser: Arbetskraftsbrist och dämpade bostadspriser väntas framöver

Den ekonomiska återhämtningen ligger bakom de nordiska länderna – istället är riskerna nu förknippade med brist på arbetskraft och insatsvaror, överhettning samt en globalt sett låg vaccinationsgrad. Det framgår av Swedbank och Nordeas nya prognoser för ekonomin som presenterats de senaste dagarna.

Den förväntade BNP-tillväxten för 2021 har från både Swedbanks och Nordeas håll reviderats upp något för både Sverige och Danmark sedan de senaste rapporterna i maj. Samtidigt har den danska ekonomiska tillväxten nedreviderats för 2022.

Den snabba ekonomiska återhämtningen under våren och sommaren har nu övergått till en ny mognare fas där nya risker förknippade med en ekonomisk överhettning börjar synas. I både Sverige och Danmark är antalet lediga jobb rekordmånga och företag varnar för svårigheter att hitta rätt arbetskraft.

Stängda hamnar i Kina och fortsatta nedstängningar i delar av världen gör det fortfarande svårt att få fram insatsvaror i tid, vilket saktar ner den ekonomiska uppgången globalt. Även den på flera håll låga vaccinationsgraden globalt som kan leda till nya mutationer och nedstängningar, ses som en risk för ekonomin.

Det senaste årets stora prisökningar på bostadsmarknaden i både Sverige och Danmark väntas mattas av under 2022.

Swedbank Economic Outlook presenterades den 27 augusti och Nordea Economic Outlook presenterades den 1 september.

Prognos ekonomisk tillväxt (BNP) – inom parantes tidigare prognos

20212022
SwedbankNordeaSwedbankNordea
Danmark3,3 (3,0)3,8 (3,2)2,7 (2,8)3,5 (3,7)
Sverige4,5 (4,5)4,4 (3,6)3,5 (3,0)3,6 (3,6)
- Annons -

Nyheter

-Annons-