Ny skånsk studie ska bromsa typ 1-diabetes

Vid typ 1-diabetes förstör det egna immunsystemet kroppens insulinproducerande celler.
Forskare inom Region Skåne och Lunds universitet leder en ny läkemedelsstudie som syftar till att stoppa immunsystemets attack och bevara kvarvarande celler hos nydiagnostiserade vuxna.

Den nya studien, IMPACT, är ettårig och startar i Skåne i maj. Studien riktar sig till personer mellan 18 och 45 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. I studien testas ett läkemedel (IMCY-0098) som har utvecklats för att skydda de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln som ännu inte förstörts. Läkemedlet ingår i en ny klass så kallade specifika immunoterapier, behandlingar som riktar sig mot immunförsvaret, i det här fallet den del som är involverat i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.
– Om det lyckas kan vi bromsa sjukdomsförloppet och förbättra blodsockerkontrollen, säger Markus Lundgren, överläkare på Centralsjukhuset Kristianstad och forskare vid Lunds universitet som är ansvarig för IMPACT-studien.

Förhindrar följdsjukdomar

Personer med typ 1-diabetes måste själva tillföra insulin och reglera sitt blodsocker dygnet runt. För lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet och död. För höga blodsockernivåer gör blodkärlen stela och orsakar med tiden skador på inre organ såsom hjärta, njurar, ögon och nerver.
– I början kan kroppen fortfarande göra en liten mängd insulin, men förmågan försvinner gradvis. Ju fler celler man kan bevara desto lättare blir det för patienten att reglera sitt blodsocker. Bättre blodsockerkontroll minskar, eller fördröjer, de allvarliga följdsjukdomarna, säger Markus Lundgren.

En av fyra delstudier

IMPACT-studien är den första av fyra planerade kliniska prövningar inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet INNODIA. Snart startar även den andra studien, ”Ver-A-TID”, i Sverige.
– I den studien kommer Verapamil, ett vanligt förekommande blodtryckssänkande läkemedel, utvärderas för dess möjliga effekt att bevara insulinproduktionen. Vi hoppas kunna starta denna studie, som riktar sig till vuxna över 18 år under våren, säger Markus Lundgren.

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-