tisdag, juli 23, 2024

EU-Indien: Främja samarbete – från handel till klimat

Samarbetet mellan EU och Indien har ökat markant under de senaste åren. Läs mer om hur banden kan stärkas ytterligare.

De två globala stormakterna undersöker just nu har banden kan stärkas. Den 29 april godkände ett betänkande som uppmanar EU och Indien att samarbeta för att tackla geopolitiska utmaningar

Ledarna från EU och Indien kommer att träffas vid ett toppmöte i Porto den 8 maj för att diskutera partnerskapet.

Varför behövs ett närmare samarbete mellan EU och Indien?

Som världens två största demokratier delar EU och Indien många värden och utmaningar, såsom klimatförändringarna. Men, samarbetet har ännu inte nått sin fulla potential. Indien avancerar också snabbt som en ekonomisk och regional makt.

Vad finns redan idag?

2004 undertecknade EU och Indien ett strategiskt partnerskap, baserat på gemensamma värden och ett åtagande om en regelbaserad global ordning centrerad kring multilateralism. År 2020 gav de båda parterna sitt stöd för en färdplan till år 2025 för ett strategiskt partnerskap.

Ekonomiska relationer mellan EU och Indien

Indien är en av världens snabbast växande ekonomier. Före covid-19-pandemin ökade dess bruttonationalprodukt med ungefär 6 procent varje år.

EU är Indiens största handelspartner medan Indien är EU:s nionde största handelspartner. År 2019 svarade EU för 11,1 procent av Indiens handel, strax före både USA och Kina (10,7 procent).

Läs mer statistik om EU:s ställning i världshandeln.

Stärkta band har redan hjälpt till att öka handeln och investeringarna mellan de två aktörerna. Exempelvis har varuhandeln ökat med 72 procent under det senaste årtiondet, medan EU:s andel av inflödet av utländska investeringar ökade från 8 procent till 18 procent under samma period, vilket gör EU till den största investeraren i Indien.

Ungefär 4 500 europeiska företag är verksamma i Indien, vilket skapar cirka 6 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen.

Men försök att förhandla fram frihandelsavtal har ännu så länge inte lyckats.

Läs mer om EU:s handelsavtal.

Kampen mot klimatförändringarna

EU och Indien som världens tredje och fjärde största utsläppare av växthusgaser har ett gemensamt intresse i att bekämpa klimatförändringarna och underlätta omställningen till en hållbar ekonomi.

Främja demokrati och mänskliga rättigheter

Som världens största demokratier kan EU och Indien tillsammans hjälpa till att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Men ledamöterna i Europaparlamentets utrikesutskott uttryckte i sitt betänkande också sina farhågor om allt mer urholkade mänskliga rättigheter i Indien, genom svårigheter som indiska kvinnor och minoritetsgrupper utsätts för, liksom att Amnesty Internationals kontor i Indien stängts ner.

- Annons -

Nyheter

-Annons-