Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

tockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på sikt. Om inga åtgärder sätts in visar beräkningarna att nedgången, beroende på om det landar i ett mildare eller djupare krisscenario, kan innebära ett produktionsbortfall på mellan 413–1 060 miljarder kronor för landet som helhet under perioden 2023–2030. För huvudstadsregionen, Stockholm och Uppsala län, väntas bortfallet landa på 165–343 miljarder kronor.

Rapporten visar tre olika scenarier som kallas: ”bostadsbehov”, där investeringarna utvecklas i linje med tillväxtpotentialen, ”mild kris”, med återhämtning i byggandet så att investeringarna successivt fram till 2030 återgår till samma nivå som 2022, samt ”djup kris”, med ett krisförlopp som liknar utvecklingen under 1990-talskrisen.

Stockholms Handelskammare efterfrågar nu åtgärder som kan stimulera byggandet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-