Ny rapport om det dansk-svenska samarbetet: Förhandlingarnas tid i Öresundsregionen

Det nuvarande året har kännetecknats av förhandlingar kring till exempel ett nytt dansk-svenskt skatteavtal, kring gränshinder och nya fasta förbindelser. Efter några år som varit präglade av effekterna kring coronapandemin så har regionen gått från kris till återstart, nya initiativ till samarbeten samt ett ökat vardagsfokus kring arbetsmarknaden. Det konstateras i Øresundsinstituttets nya rapport State of the Region, om utvecklingen för det dansk-svenska samarbetet.

Øresundsinstituttet har sedan 2016 sammanställt regionens utveckling i rapporten ”State of the Region”. I årets rapport framkommer att det pågår processer med förhandlingar bland annat kring en uppdatering av skatteavtalet mellan Danmark och Sverige och för att underlätta för gränspendlare som delvis arbetar hemifrån. Samtidigt undersöks gränshinder som har funnits under en lång tid och som har stor påverkan på arbetsmarknaden. Det gäller för reglerna vid arbete i både Danmark och Sverige samt kring att icke-EU-medborgare idag inte får gränspendla. Det sistnämnda ska nu undersökas av OECD, genom ett uppdrag som de fått av Region Skåne och Region Hovedstaden.

En splittrad ekonomisk utveckling för tillfället påverkar samarbetet och rörligheten över sundet. Medan svensk ekonomi just nu krymper så växer den danska måttligt, vilket kan förklaras bland annat med en stark dansk läkemedelsindustri och en historiskt svag svensk krona. I september uppgick inflationstakten i Danmark till 0,9 procent medan den var 6,5 procent i Sverige.

Danmark har helt avskaffat sina gränskontroller, medan Sveriges regering har signalerat att man vill ha möjlighet att även kunna införa id-kontroller, något som dock har mötts av kritik i remissvaren från regionala aktörer. De tillfälliga gränskontrollerna på svensk sida, som var tänkt att gälla i tio dagar, har nu funnits i åtta år, enligt rapporten.

Byggandet av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland pågår och ska färdigställas år 2029. Det har satt fokus på trafikkapaciteten på väg och järnväg. Medan Danmark investerar i ökad infrastrukturkapacitet, så har Sveriges regering ännu inte gett ett besked kring exempelvis utbyggda landanslutningar vid Öresundsbron och kring en utbyggnad till fyrspår på järnvägen mellan Lund-Hässleholm. Flera regionala aktörer anser att de svenska åtgärderna ligger efter för att möta den kommande trafikutvecklingen.
Rapporten släpptes den 12 oktober och kan läsas här.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-