Ny rapport: 75 000 personer i arbetsför ålder i Malmö saknar självförsörjning

I Malmö finns ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Det konstaterar två forskare och rapportförfattare till en ny analys som ges ut inom ramen för Malmö Tillväxtkommission. Självförsörjningsgraden i Malmö är lägre än riket som helhet, och även lägre än i övriga Skåne, Stockholm och Göteborg.

Antalet personer i arbetsför ålder i Malmö som inte är självförsörjande är 75 000. Det visar en ny rapport som tagits fram till Malmös Tillväxtkommission av forskarna Johan E. Eklund, professor i nationalekonomi, och Johan P. Larsson, universitetslektor i nationalekonomi och public policy. Enligt rapporten finns det stora skillnader inom staden. Bland annat har Möllevången och Västra Skrävlinge, där bland annat stadsdelen Rosengård ingår, en lägre självförsörjningsgrad och S:t Petri och S:t Pauli en högre. I rapporten definieras självförsörjning vid att ha en bruttoinkomst på 15 500 svenska kronor per månad (fyra prisbasbelopp).

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-