torsdag, juni 20, 2024

Minskad pessimism om sysselsättningen i danskt näringsliv – prisökningar påverkar företagen i mindre utsträckning

Pessimismen minskar inom det danska näringslivet, men det är fortsatt en majoritet av branscherna som tror att sysselsättningen kommer att minska under kommande tre månader. Det visar den senaste mätningen från konjunkturbarometern för företag i Danmark.

Inom byggsektorn har den dystra vändningen vänt och nu är det en lika stor andel av företagen som väntar sig att sysselsättningen kommer att stiga, som väntar sig att den kommer att minska. Pessimismen minskar också i den danska industrin, även om det fortsatt är en majoritet som förväntar sig att sysselsättningen minskar.

Inom tjänstesektorn har det sedan i februari varit en större andel av verksamheterna som tror att sysselsättningen stiger kommande tre månader. Samtidigt som också sysselsättningsförväntningarna steg inom detaljhandeln är det fortsatt en betydligt större andel av företagen som tror att sysselsättningen kommer att minska framöver.

Mätningen visar även att utmaningarna från prisökningarna generellt sett minskar för näringslivet och att de stigande priserna har mindre inverkan på företagen.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-