Maten i Danmark nästan 20 procent dyrare sedan hösten 2021 – svenska livsmedelspriser har ökat knappt 26 procent

Danska matpriser har nu sjunkit tre månader i rad. Men trots fallande priser är danska livsmedel nästan 20 procent dyrare jämfört med november 2021 då prisuppgångarna började ta fart, enligt siffror från Danmarks Statistik. I Sverige har prisuppgången på livsmedel varit ännu större under perioden. I oktober var de svenska matpriserna nästan 26 procent dyrare sedan november 2021, visar siffror från SCB. Livsmedelspriserna i både Sverige och Danmark har stigit mer än de båda ländernas genomsnittliga prisnivå på varor och tjänster under perioden.

Från november 2021 ökade de danska livsmedelspriserna nästan oavbrutet fram till sommaren 2022 då prisutvecklingen började stabiliseras. Under januari fram till juli i år började priserna att öka igen, men har sedan dess sjunkit tre månader i rad. Trots fallande priser, var danska livsmedel 19,5 procent dyrare i oktober jämfört med november 2021.

I Sverige har prisuppgången varit brantare. Från november 2021 ökade de svenska livsmedelspriserna 16 månader i rad. I april i år avbröts uppgången och i genomsnitt är nu de svenska livsmedelspriserna 25,9 procent dyrare sedan november 2021.

– För att sätta ökningen i perspektiv kan man titta på hur det såg ut de närmast föregående åren. Från november 2019 till november 2021 steg livsmedelspriserna bara med 1,8 procent, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Ökat mer än den genomsnittliga prisnivån

Sedan november 2021 den genomsnittliga prisnivån på varor och tjänster stigit med 9,9 procent i Danmark. I Sverige har de genomsnittliga konsumentpriserna ökat ännu mer, med 17,5 procent i genomsnitt under samma period. Livsmedelspriserna har därmed ökat mer än den genomsnittliga prisnivån på båda sidor Öresund under de senaste två åren.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-