LU har lägst friskvårdspeng

Anställda vid Lunds universitet kan få friskvårdsbidrag på upp till 1870 kronor per år. LUM har jämfört friskvårdsbidraget vid de så kallade SLUG-universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg. Det visar sig att LU har lägst ersättning.

Friskvårdsbidraget för anställda vid Stockholms universitet är 3000 kronor per år. Uppsala och Göteborg bidrar med 2000 kronor per anställd och år.

Utöver friskvårdsbidraget har anställda vid samtliga SLUG-universitet rätt till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid.

Enligt statistik som sektionen HR tagit fram åt LUM har friskvårdsbidraget vid Lunds universitet legat på samma nivå, 1870 kronor, sedan 2013 då det höjdes från 1650 kronor.

– Vi ser kontinuerligt över förmånerna och vilka kostnader det innebär. Vi vet ännu inte vad årets översyn utmynnar i, säger ­Marie Härstedt, universitetets HR-direktör.

Få sökte i fjol

Samtliga anställda har rätt till friskvårdsbidraget. I fjol var det emellertid historiskt få, endast omkring 2300 anställda, som ansökte om ersättningen. Det var färre än hälften jämfört med åren dessförinnan. Sannolikt berodde det på pandemin.

Som nämnts bjuder samtliga SLUG-universitet anställda på en friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid. Enligt sektionen HR vid Lunds universitet innebär det en kostnad för universitetet på cirka 10 000 kronor per år för en anställd som utnyttjar friskvårdstimmen under 45 arbetsveckor och har en månadslön på 35 000–40 000 kronor.

Lunds universitet sponsrar även anställdas deltagande i Lundaloppet och har köpt in ett ergonomiskt pausprogram, ­Pausit, som anställda kan använda fritt. Som jämförelse kan nämnas att Stockholms universitet utöver friskvårdsersättningen på 3000 kronor per anställd och år samt en betald friskvårdstimme i veckan även erbjuder anställda ­gratis gruppträning i Frescati­hallen. Dess­utom erbjuds anställda att träna i Stockholms universitets eget personalgym till en årlig kostnad på 500 kronor, pengar som kan tas från friskvårdsbidraget.

I Uppsala lockar universitetet med en extra förmån i form av subventionerad massage för anställda i universitetets lokaler.

Följer inte längre Gerdahallskortet

I Lund följde friskvårdsersättningen tidigare priset för ett årskort på Gerda­hallen. Nu räcker de 1870 kronorna till ungefär halva kostnaden för kortet. I år kostar årskortet 3619 kronor med avdragen personalrabatt. I det ingår en obligatorisk medlemsavgift på 200 kronor.

Friskvårdsbidraget är populärt bland LU:s anställda. Med undantag för fjolåret då pandemin härjade som mest har nyttjande­graden de senaste åren legat runt 70 ­procent, det vill säga sju av tio anställda har tagit ut hela eller delar av bidraget.

”Bidraget känt bland anställda”

– Det är en väldigt hög nyttjandegrad och det vittnar om att friskvårdsbidraget är känt. Vi vill ju att så många som möjligt använder det, säger Marie Härstedt.

De allra flesta tar dock bara ut en del av friskvårdsbidraget. I förfjol var det omkring 6000 anställda (cirka 70 procent) som använde friskvårdsbidraget. Den totala summan som betalades ut var runt fem miljoner kronor – att jämföra med cirka 16 miljoner kronor, som skulle ha betalats ut om alla anställda hade använt hela friskvårdsbidraget.

Information om friskvård och friskvårdsersättning finns på Medarbetarwebben.

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-