Lantmännen: Årets svenska skörd är den sämsta på 30 år

Med cirka 90 procent av skörden bärgad, ser årets svenska spannmålsskörd ut att landa på mellan 4,4 och 4,5 miljoner ton. Det är den sämsta skörden under de senaste 30 åren, säger Lantmännen i ett pressmeddelande. Under ett normalår är spannmålsskörden drygt en miljon ton högre. Dessutom har nederbörden under sensommaren påverkat spannmålens kvalitet mycket negativt. Det har lett till att tillgången på svenskt kvarnvete, maltkorn och grynhavre är mycket begränsad, skriver Lantmännen.

För att säkra svensk livsmedelsproduktion vill Lantmännen se en högre prioritering för klimatanpassningsarbetet i Sverige.

– För att säkra en ökad svensk spannmåls- och livsmedelsproduktion behövs stora infrastrukturella investeringar i klimatanpassning. Det är en kostnad som lantbruket inte ensamt kommer att kunna bära. Primärproduktionen, industrin och politiken har ett gemensamt ansvar att säkerställa detta – det handlar i slutändan om att skapa förutsättningar för svenskt lantbruk, svensk livsmedelsproduktion och om att stärka den svenska beredskapen, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef i Lantmännen i pressmeddelandet.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av över 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i ett 20-tal länder.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-