6 000 färre byggjobb i Sverige till följd av minskat bostadsbyggande, enligt prognos

Under 2023 och 2024 väntas omkring 24 000 nya bostäder påbörjas i Sverige per år, att jämföra med att Boverket spår ett behov om 67 000 nya bostäder årligen. Det minskade bostadsbyggandet väntas leda till att 16 000 byggjobb försvinner i år och nästa år, bedömer branschorganisationen Byggföretagen i sin senaste prognos. Storstäderna är särskilt drabbade av nedgången i bostadsbyggandet och i Stor-Malmö spås bygginvesteringarna totalt sett minska med 20 procent under 2023-2024 jämfört med 14 procent för Sverige som helhet.

Högre räntor har minskat efterfrågan på nybyggda bostäder på marknaden samtidigt som den höga inflationen har gjort det dyrare att bygga. En minskning från 67 900 påbörjade bostäder under 2021 till 24 000 påbörjade bostäder i år väntas följas av en stabilisering med 23 600 nybyggda bostäder under nästa år.

– Investeringarna i nya bostäder är nere på samma nivåer som vid millennieskiftet. Vi befinner oss i en syrefattig tillväxtmiljö som kväver bostadsmarknaden, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt branschorganisationens konjunkturprognos går bostadsbyggandet trögast i storstäderna. I Malmö väntas de totala bygginvesteringarna minska med 20 procent under 2023-2024, medan för Skåne som helhet väntas de minska med 18 procent. Motsvarande siffror för Göteborg och Stockholm är 15 respektive 22 procent.

I Sverige som helhet väntas de totala bygginvesteringarna minska med 14 procent räknat från toppåret 2022 och fram till och med 2024.

– Bostadsbyggandet går som sämst där befolkningen är som störst. Därför bör offentliga beställare redan i dag ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur. Det håller i gång byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Men det finns också ljusglimtar, visar prognosen, och det handlar om att investeringarna i lokal- och anläggningsbyggnation ökar. De offentliga investeringarna i lokaler kommer enligt prognosen öka med 11 procent under 2023 och ytterligare två procent under 2024. Privata anläggningssatsningarna väntas öka med nio procent under 2023 och ytterligare sju procent under 2024. Ökningen beror på satsningar på nya gröna industrianläggningar i till exempel norra Sverige. Inom offentlig sektor finns satsningar kopplat till försvaret och kriminalvården.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-