Länsstyrelsen i Skåne fortsatt kritisk mot jordutfyllnaden för den konstgjorda halvön Lynetteholmen

Diskussionen kring den framtida konstgjorda halvön Lynetteholmen i Köpenhamn fortsätter. Länsstyrelsen i Skåne är fortsatt kritisk efter att slutsatserna i en miljörapport från det oberoende konsultföretaget Deltares har presenterats, där beräkningar visar att Lynetteholmen-projektet begränsar vattenflödet genom Öresund med 0,25 procent. Enligt den svenska myndigheten så skulle den samlade påverkan från flera olika projekt, som till exempel tidigare utfyllnader och planerade vindkraftsprojekt, ha en för stor negativ inverkan på genomströmningen i Öresund och därför är Länsstyrelsen fortsatt kritisk till Lynetteholmen-projektet. På tisdagen den 5 april ska danska och svenska myndigheter mötas för att diskutera bland annat rapporten från Deltares. I förra veckan beslutade partierna, som står bakom beslutet om att anlägga den 275 hektar (2,75 kvadratkilometer) stora halvön, att alternativ till dumpningen av slam i Köge bukt ska utredas. Efter att slamdumpningen har kritiserats av svenska miljöministern, av Länsstyrelsen i Skåne och av flera danska kommuner så vill nu en majoritet av de danska partierna att dumpningen av slam i Köge bukt inte ska återupptas.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-