måndag, juli 15, 2024

Varför är EU-lagstiftning om ”rätt att reparera” viktig?

Ta reda på varför ledamöterna vill ha EU-regler som garanterar “rätten att reparera” och vilka konkreta åtgärder de föreslår.

Inför att kommissionen förväntas lägga fram ett förslag om rätten att reparera under tredje kvartalet 2022 fastställer parlamentet sina prioriteringar den 7 april. Rätten att reparera ses som ett nyckelsteg för EU:s plan för att uppnå den cirkulära ekonomin till år 2050 inom ramen för den Europeiska gröna given, EU:s färdplan för att nå klimatneutralitet till år 2050.

Lagstiftning om rätt att reparera: 4 skäl

1. Enligt en Eurobarometer-undersökning skulle 77 procent av EU-konsumenterna hellre reparera sina produkter än att köpa nya, men att de i slutändan måste byta ut dem eller slänga dem på grund av reparationskostnaden eller att möjlighet till service saknas.

2. Ett annat hinder till mer hållbar konsumtion är begränsad livslängd: att vissa produkter utformats för att gå sönder efter en viss tid, eller efter viss användning. I vissa fall är komponenterna i apparaterna fixerade så till vida att de inte kan plockas ut eller bytas.

3. Elektronik är den snabbast växande avfallskällan inom EU. År 2017 samlades mer än 3,5 miljoner ton in, och bara 40 procent återanvändes.

Se vår grafik om elektroniskt avfall i siffror.

4. Att reparera elektroniska apparater skulle vara bra för miljön, minska resursanvändningen, innebära mindre utsläpp av växthusgaser och mindre energikonsumtion.

Vad bör reglerna omfatta?

Europaparlamentet har velat förbättra konsumenternas rätt att reparera i över tio år, och har lagt fram en rad konkreta förslag till EU-kommissionen för att föra reparationer systematiska, kostnadseffektiva och attraktiva.

Bland åtgärder ledamöterna förväntas kräva i den kommande lagstiftningen finns följande:

  • Att göra reparationer attraktiva för konsumenter, som bonusar för att reparera en apparat som inte fungerar eller att få en ersättningsapparat under reparationen.
  • Tvinga tillverkare att ge fri tillgång till reparations- och underhållsinformation och att garantera mjukvaruuppdateringar under en minimiperiod.
  • Se till att apparaternas hållbarhet ökar, är lättare att reparera och innehåller delar som kan bytas ut.
  • Erbjuda bättra konsumentinformation om reparation av apparaten.
  • Förlänga garantier.
- Annons -

Nyheter

-Annons-