Klimatet i Europa: fakta och siffror

Ta del av viktiga fakta och statistik om klimatförändringarna i Europa: regional inverkan, största utsläppsaktörerna, minskningsmål för växthusgaser med mera.

Klimatförändringarna är ett globalt problem, men hur påverkar de Europa? Upptäck fakta och siffror som lyfter fram olika sidor av saken: orsaker, konsekvenser och utveckling.

EU:s största växthusgasutsläppare: länder och sektorer

EU är världens tredje största växthusgasutsläppare efter Kina och USA och följt av Indien, Ryssland och Japan (2015).

Inom EU toppade följande sex länder utsläppslistan för 2019: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Polen och Spanien. Energisektorn ansvarade för 77,01 procent av växthusgasutsläppen i EU under 2019, följt av jordbrukssektorn (10,55 procent), industrin (9,10 procent) och avfallssektorn (3,32 procent).

För att ta del av ytterligare data kan du spana in vår grafik om utsläppen av växthusgaser per land och sektor i EU.

Minskning för utsläpp av växthusgaser i EU sedan 1990

Under 2008 satte EU ett mål att skära ned på utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2020. Stora framsteg har gjorts och 2019 hade redan en minskning på 24 procent gjorts, jämfört med målsättningen. 2020 låg utsläppen 31 procent under 1990 års nivå, delvis på grund av covid-19-pandemin. 

2021 fastställde EU ett nytt mål för reduceringen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med nivåerna 1990 och ett mål om att nå klimatneutralitet år 2050 infördes. Enligt medlemsländernas senaste prognoser skulle nettoutsläppsminskningen bara vara cirka 41 procent till 2030.

Se vår infografik om EU:s utveckling mot att nå klimatmålen från 2020.

Klimatförändringarnas inverkan på Europa

Beroende på region påverkar klimatförändringarna redan Europa på olika sätt. De kan exempelvis leda till minskad biologisk mångfald, skogsbränder, mindre skördar och högre temperaturer. De kan också påverka människors hälsa. Till exempel kan personer dö på grund av värmeböljor.

Kolla in vår karta som visar hur klimatförändringarna påverkar olika europeiska regioner.

Transportutsläpp i EU: fakta och siffror

Transportsektorn är ensam om att ha högre utsläpp idag, jämfört med 1990. Transporter står för nästan 30 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp, varav 72 procent kommer från vägtransporter.

Koldioxidutsläpp från bilar

Personbilar och skåpbilar står för cirka 15 procent av EU:s CO2-utsläpp och 60 procent av de totala CO2-utsläppen från vägtransporter. Med ett snitt på 1,7 personer per bil i Europa, är andra transportsätt, såsom bussar, för närvarande ett renare alternativ. Men moderna bilar kan vara bland de miljövänligaste transportsätten om de fylls med fler passagerare, snarare än att köras ensamma.

Mer data i vår infografik om koldioxidutsläpp från bilar.

Utsläpp från flygplan och fartyg

Internationellt flyg och sjöfart står vardera för mindre än 3,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Däremot har det varit den snabbast växande källan till utsläpp. Utsläppen från flygplan beräknas vara upp till 10 gånger högre år 2050 jämfört med 1990, medan utsläppen från fartyg kan komma att öka med upp till 50 procent.

Kolla in vår tidslinje för klimatförändringsförhandlingar.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-