Ny forskarrapport: Potential att öka handeln mellan Malmö och Köpenhamn med 6 miljarder kronor

Det finns en outnyttjad potential i integrationen över sundet. Handeln mellan Danmark och Malmö är betydligt lägre än den borde vara och det finns möjlighet att öka Malmös handel över Öresund med närmare 6 miljarder kronor. Det konstaterar Rikard Forslind, professor vid Stockholms universitet, i rapporten ”Malmö och Öresund: Nutid och framtid” som har överlämnats till Malmös tillväxtkommission. Forskaren tycker att det är “förvånande” att handeln över sundet inte är större än den är.

Danmark borde vara Malmös största handelspartner och handeln borde kunna öka med cirka 6 miljarder kronor eller med cirka 55 procent jämfört med idag. Så ser ett scenario ut i professor Rikard Forslids rapport om Malmö och Öresund som utgår från en så kallad gravity-modell – hur mycket handel som kan förväntas mellan två länder eller regioner utifrån olika variabler såsom avstånd och marknadsstorlek.

Enligt simuleringar i rapporten skulle även lägre handelskostnader mellan Malmö och Köpenhamn, exempelvis i form av lägre broavgifter för transport, innebära att Malmö skulle växa och drar till sig produktion från Köpenhamn. Malmös lägre löner skulle då utgöra en konkurrensfördel. Enligt resonemanget skulle lägre pendlingskostnader däremot attrahera mer arbetskraft till Köpenhamn och leda till minskad produktion i Malmö.

I rapporten analyseras även utvecklingen när det gäller Malmös befolkning och ekonomi (bruttoregionalprodukt) samt effekterna av infrastrukturinvesteringar som en Öresundsmetro och en HH-förbindelse.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-