”Jag vet att frågan om skatteavtalet betyder mycket för väldigt många”

Det görs framsteg i förhandlingarna kring det dansk-svenska skatteavtalet Öresundsavtalet, bekräftar Danmarks nordiska samarbetsminister Louise Schack Elholm. Hon ser stor arbetsmarknadspotential i Öresundsregionen, och menar att de danska investeringarna på fyra miljarder danska kronor till infrastruktur i relation till Öresundsbron visar på hur regeringen prioriterar kopplingen mellan länderna.

Öresundsavtalet är en av de frågor som hanteras på nationell nivå i det dansk-svenska samarbetet.

– Diskussionerna är i gång, det sker förhandlingar mellan det danska skatteministeriet och det svenska finansdepartementet. Det görs framsteg och man arbetar på det. Jag vet att frågan betyder mycket för väldigt många, säger Louise Schack Elholm.

Andra frågor, som jobbmässor, drivs regionalt eller lokalt i samarbetet, men är minst lika viktiga, menar ministern.

– En stor potential finns i förhållande till arbetsmarknaden, där det råder brist på arbetskraft i Danmark och det finns en del arbetslöshet i Sverige. Det är till fördel för båda länderna om det kan skapas ett bättre samarbete kring detta. Greater Copenhagen har arbetat med arbetsmarknadsmässor där över 6 000 personer hittills deltagit. Där kan man se den goda nytta vi kan få ut av att integrera oss, säger Nordenministern.

Upplever att samarbetet i stort fungerar bra

Hon lyfter också fram betydelsen av att många människor kan bo och ha familj över Öresund, eftersom det binder samman danskar och svenskar på ett kulturellt och mänskligt plan.

– Jag tycker att samarbetet fungerar riktigt bra, i och med att vi pendlar mycket och besöker varandra mycket – turismen stiger. Pendlingen stiger och har gjort det sedan coronapandemin även om den inte är lika hög som tidigare. Arbetsmarknaden fungerar bra och många studerar på tvärs, säger Louise Schack Elholm.

Samtidigt är hon medveten om att allt inte fungerar så smidigt som det idealt sett skulle kunna göra.

– Det råder inga tvivel om att det kan bli bättre. Vi har en lista över vilka gränshinder som finns i Öresundsregionen, men det jag ofta hör rör skatt, och gränskontroll, säger hon och fortsätter:

– Vi har ständig fokus på hur vi kan förbättra samarbetet, vad gör det mest ont? Det handlar om skatteområdet, men också hela näringslivsområdet, där life science-klustret är tongivande. Hur kan man öka samarbetet och även lösa utmaningarna som finns med infrastruktur? säger hon.

Infrastruktursatsningar ska ge ­smidigare resor

Danmarks satsningar på att förbättra infrastrukturen i relation till Öresundsbron för totalt fyra miljarder danska kronor, inför invigningen av den dansk-tyska Fehmarn Bält-tunneln under 2029, visar att regeringen prioriterar det dansk-svenska samarbetet, framhåller Louise Schack Elholm.

Under augusti, i samband med hoten på grund av koranbränningarna, återinförde Danmark tillfälligt gränskontrollerna mot Sverige.

– Det var nödvändigt av säkerhetsskäl men vi skulle önska att vi inte hade behövt göra det. Jag ser gärna att vi hela tiden försöker göra det lite lättare att röra sig mellan länderna, säger hon.

Vill fortsätta samarbetet i Greater Copenhagen Task Force

Sedan Louise Schack Elholm tillträdde som Nordenminister i december 2022 har hon hunnit träffa sin svenska kollega Jessika Roswall flera gånger.

– Jag har ett mycket gott samarbete med Jessika och vi har även haft diskussioner tillsammans med Greater Copenhagen. Vi hade bland annat möte med Greater Copenhagen Task Force i januari, och jag tycker att det är mycket konstruktivt för att sätta fokus på de gränshinder som finns och de utmaningar vi har. Så det är viktigt att hålla fast vid och jag ser fram emot nästa möte, som blir i höst, förväntar jag.

Källa: News Øresund – Anna Palmehag

Denna text har tidigare publicerats i News Øresund och Øresundsinstituttets analys State of the Region 2023.

- Annons -

Nyheter

-Annons-