Invånarna i Region Hovedstaden handlar mest på nätet i hela EU

Nya siffror från EU:s statistikorganisation, Eurostat, visar att näthandeln i Region Hovedstaden är den mest omfattande i hela EU. Pandemiåret 2020 blev ett rekordår för näthandeln. Danska Handelskammaren, Dansk Erhverv, ser positivt på utvecklingen och menar att den ökande privatkonsumtionen gynnat den danska samhällsekonomin under coronapandemin. Det rapporterar TV2Lorry.

Statistik från Eurostat visar att hela 91 procent av huvudstadsregionens invånare i åldersgruppen 16 till 74 år har handlat på nätet under förra året – något som kan jämföras med EU:s genomsnittsnivå på 65 procent.

Under 2020 minskade handeln i de fysiska butikerna på grund av coronapandemin samtidigt som näthandeln ökade med hela 40 procent jämfört med året innan. Att ökningen varit så kraftig förklarar Danska Handelskammaren bland annat genom de danska företagens satsningar på digitalisering – en faktor som gjort näthandeln lättillgänglig. Och Danska Handelskammaren är positivt inställda till den ökande nätkonsumtionen då den bland annat bidragit till att stabilisera Danmarks ekonomi under pandemin.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-