Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark

Sverige införde från och med 22 december 2020 ett inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien som gäller till 21 januari 2021. Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset. (Uppdaterad 2020-01-05)

Förordningen uppdaterades den 24 december och därefter den 1 januari 2021.

Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien och Danmark med undantag för:

  • personal som transporterar gods eller annan personal inom transportsektorn,
  • diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda,
  • främmande staters kurirer,
  • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
  • personer som kan styrka att de bor eller arbetar, eller ska bo eller arbeta, i Sverige t.ex. med ett giltigt uppehållstillstånd,
  • brittiska medborgare som har beviljats eller ansökt om uppehållsstatus, eller som på annat sätt kan styrka att de bor eller arbetar i Sverige,
  • personer med trängande familjeskäl.

Krav på covid-19 test före ankomst

Personer som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Personal inom transportsektorn är undantagna från detta krav.

Provsvaren ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet.

Lista över auktoriserade brittiska laboratorier.

Även provresultat från NHS godtas.

Trängande familjeskäl avser akuta situationer som exempelvis förlossning, begravning och palliativ vård. Mer information om hur detta kan styrkas finns i frågor och svar om inreseförbudet.

För att räknas som bosatt måste man kunna styrka att man har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen.

Undantag gäller även för personer som bor på Bornholm och reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark, för hälso- och sjukvårdspersonal som utför arbete på Bornholm, samt personal som utför hälso- och sjukvårdstransporter.

Observera att det är resenärens eget ansvar att kunna styrka dessa förhållanden i gränskontrollen, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked eller utdrag ur folkbokföringen.

Övriga möjligheter till undantag finns inte i nuläget. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet, då de har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Detta gäller dock inte familjemedlemmar till svenska medborgare.

Rätten att resa in i Sverige ger inte undantag från att följa övriga påbud eller rekommendationer som finns för att bromsa smittspridningen. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19 om du har varit i Storbritannien eller Sydafrika och kommit till Sverige den 12 december 2020 eller senare.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från Storbritannien eller Sydafrika till Sverige.

Beslut fattas vid gränskontrollen

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Inga frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras av gränspolisen eller 114 14, dessa hänvisas istället till polisens publicerade Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på denna sida.

Läs Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige

Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige (2020-12-23)

Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige (2020-12-31)

Vill du veta mer?

- Annons -

Nyheter

-Annons-