Malmö stads högstadier går över till nätbaserad undervisning

På grund av det ansträngda smittläget i Skåne och inom sjukvården behöver fler åtgärder tas för att minska smittspridningen. Smittskyddet har därför rekommenderat att högstadieverksamheten i Skåne övergår till distans- och fjärrundervisning.

Grundskoleförvaltningen kommer därför att fatta beslut om att elever i årskurs 7–9 i Malmö stads grundskolor ska gå över till nätbaserad undervisning när skolan startar den 11 januari. I nuläget kommer den nätbaserade undervisningen att pågå till och med den 24 januari men beslutet kan komma att förlängas vid behov.

Rektor avgör om det finns elever som inte klarar av nätbaserad undervisning. I dessa fall ska eleverna erbjudas undervisning på plats i skolans lokaler.

Elever som går i grundsärskola eller andra specialverksamheter är undantagna beslutet om nätbaserad undervisning.

– Vår inriktning har hela tiden varit att följa de rekommendationer som ges av myndigheterna och det gör vi även nu. Skolorna har under läsåret förberett sig inför en eventuell övergång till nätbaserad undervisning och de är rustade för att hantera detta, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Information om övergång till nätbaserad undervisning går ut till alla vårdnadshavare. Där informeras även vårdnadshavare om att eleverna kommer att erbjudas lunch.

- Annons -

Nyheter

-Annons-