Inflationen i Danmark faller till 2,9 procent – lägsta nivån på 20 månader

Dansk inflation faller för sjunde månaden i rad. I maj uppgick inflationen till 2,9 procent jämfört med samma månad 2022. I april var motsvarande ökning 5,3 procent. Det är första gången på 20 månader som inflationen är under tre procent i Danmark, visar nya siffror från Danmarks Statistik.

Den lägre inflationen i maj jämfört med april beror till stor del på lägre priser på el och bränsle. Samtidigt stiger fortfarande priserna på andra varor och tjänster. Prisökningstakten på livsmedel har minskat, men var den produktgrupp som bidrog mest till prisutvecklingen under de senaste tolv månaderna. Isolerat bidrog livsmedelspriserna med 1,3 procentenheter av den årliga ökningen av det totala KPI. Livsmedelspriserna i Danmark var i maj 10,6 procent högre jämfört med samma månad 2022. I augusti var motsvarande ökning 15,9 procent.

Även den underliggande inflationen, inflationen rensat för energi och ” ikke-forarbejdede fødevarer”, minskade i maj — från 6,1 procent på årsbasis i april till 5,0 procent i maj. Nedgången beror framför allt på att möbler och nya bilar drog upp den underliggande inflationen mer i april jämfört med i maj, skriver Danmarks Statistik.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-