Malmö väntas närma sig 400 000 invånare 2033 enligt ny befolkningsprognos

2022 växte Malmös befolkning med drygt 5 600 personer till knappt 357 400 invånare. Om tio år bedöms Malmös befolkning ha växt ytterligare med 40 000 personer till 397 000 invånare. Det visar Malmö stads senaste befolkningsprognos.

Den starka befolkningsökningen under 2022 förklaras av lägre utflyttning än vanligt. Även coronapandemins negativa inverkan på invandringen har mattats av, skriver Malmö Stad i ett pressmeddelande. I år väntas Malmöborna öka med 4 100 personer, vilket är omkring 1 500 färre än i fjol.

Befolkningsökningen i Malmö bedöms hålla i sig, visar Malmö stads senaste befolkningsprognos. 2033 förväntas befolkningen ha växt ytterligare med 40 000 personer till 397 000 invånare. Det ekonomiska läget skapar dock osäkerheter i årets prognos.

Den snabbast växande åldersgruppen under prognosperioden förväntas vara personer i åldersspannet 80 år eller äldre, följt av unga i gymnasieåldern. Även antalet förskolebarn bedöms öka. Personer i arbetsför ålder sägs öka ungefär lika snabbt som den totala befolkningen i Malmö under perioden. (News Øresund)

Fakta: Om befolkningsprognosen

Malmö stad tar varje år fram en prognos över befolkningen i Malmö. Prognosen för hela kommunen sträcker sig över innevarande år och tio år framåt, i år alltså för perioden 2023–2033. För stadens olika geografiska områden görs prognosen för innevarande år och fem år framåt. I år sträcker sig alltså prognosen för de olika områdena fram till och med 2028. För perioden 2029–2033 görs en utblick som åskådliggör en trolig utveckling i stadens olika områden.

Källa: Malmö Stad

- Annons -

Nyheter

-Annons-