Idag öppnar Danmark för turistbesök utan krav på karantän för invånarna i svenska och tyska gränsregioner

Från och med den 14 maj kan invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland och Schleswig Holstein åter åka in i Danmark som turister utan att behöva gå i karantän. Kravet på att ha ett särskilt skäl för inresa i Danmark slopas. Det är en följd av att fas tre inleds av den gradvisa återöppningen av Danmark. Det enda kravet för personer som är fast bosatta i gränsregionerna är att man kan visa upp ett negativt coronatest som är högst 72 timmar gammalt. Det framgår av Justitsministeriets hemsida om covid-19.

Danmark delar in världen och regionerna i tre färger beroende på smittläge och förekomsten av nya mutationer. För invånare i EU- och Schengenländer som betecknas som orange, däribland Sverige och de flesta andra EU-länder, slopas nu kravet om att ha ett särkilt skäl för inresa till Danmark. Det krävs dock ett negativt smittest och fram till den 26 juni, då fas fyra i återöppningen inleds, även att man går i självisolation (karantän) den första tiden i Danmark.

För boende i det som Danmark definierar som gränsregioner, Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland och Schleswig Holstein, gäller dock andra regler. Kravet på att självisolation bortfaller redan nu den 14 maj vid inresa till Danmark, tidigare har det bara gällt vissa grupper som arbetspendlare. När det gäller kravet på att kunna visa upp ett negativ covidtest räcker det nu att det är högst 72 timmar gammalt för alla grupper. Det innebär att det blir möjligt för invånarna i gränsregionerna att även göra turistbesök eller träffa goda vänner i Danmark under förutsättning att man kan visa upp ett negativt smittest.

Sedan den 1 maj har färdigvaccinerade medborgare i EU- och Schengenländer fritt kunnat resa in i Danmark under förutsättning att de kan visa upp ett vaccinationsintyg och att det har gått mellan 14 och 180 dagar sedan man blivit vaccinerad.

Hela tiden har det varit möjligt för danska invånare, bosatta i Danmark och personer med särskilda skäl som t.ex. arbetspendlare och vissa familjemedlemmar att resa in i  Danmark – i de flesta fall med krav om att kunna visa upp ett negativt smittest.

Sverige har idag öppnat gränsen inresor och kräver endast att man kan uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covidtest för att bli insläppt i landet. 

- Annons -

Nyheter

-Annons-