Helsingborg bäst i Sverige på att främja cykling – för andra året i rad!

Cykelfrämjandet har presenterat resultatet i årets upplaga av Kommunvelometern: Helsingborg är Sveriges bästa cykelfrämjande kommun – igen! Ett långsiktigt arbete med cykelfrämjande åtgärder, tillsammans med goda samarbeten, gör att Helsingborgs stad kammar hem utmärkelsen även 2023.

Kommunvelometern är en stor nationell granskning som mäter och jämför kommunernas cykelfrämjande insatser under föregående år. Det är ett uppskattat verktyg hos lokala politiker och trafikplanerare för att kunna se hur deras kommun står sig i jämförelse med andra, och för att se utveckling, förändring och effekter över tid.

Helsingborg kammade hem utmärkelsen även 2022 och har dessförinnan legat bland topplaceringarna i Cykelfrämjandets mätning, sett till större kommuner med över 100 000 invånare. Att staden tar hem utmärkelsen ”Sveriges bästa cykelfrämjande kommun” för andra året i rad är ett resultat av ett fortsatt långsiktigt fokus och många satsningar på cykling, kombinerat med goda och förvaltningsöverskridande samarbeten.

– Vi har fantastiska medarbetare som brinner för cykling och hållbart resande och som gör allt för att underlätta för att fler ska välja cykeln. Att få den här utmärkelsen för andra året i rad är jätteroligt och sporrar oss i arbetet. Helsingborgs cykelinfrastruktur är ett långsiktigt arbete och vi kan se att våra omfattande cykelsatsningar börjar ge resultat, säger Oscar Grönvall, trafikchef i Helsingborgs stad.

Utöver ett bra cykelvägnät jobbar staden med flera mobilitetsåtgärder för att fler ska vilja cykla. Exempel är forskningsprojektet 300 testcyklister och det internationella projektet Raptor (Rapid Applications for Transport), där utmaningen är att få fler att cykla till skolan. Ett annat projekt är Region Skånes så kallade supercykelvägar som ska underlätta för pendlare, där Helsingborgs första supercykelväg blir sträckan Laröd-Helsingborg C, som vi planerar att inviga våren 2024.

Källa: Helsingborg stad

- Annons -

Nyheter

-Annons-