Hållbarhet i fokus när 5 000 nya bostäder planeras i Malmöstadsdelen Jägersro

Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Det är målet när företagen MKB, Skanska och Tornet ska bygga nya bostäder på det område som idag utgör Jägersro trav- och galoppbana i utkanten av Malmö. I veckan gav Malmös stadsbyggnadsnämnd klartecken till de tre företagen att börja arbetet med ett planprogram för Jägersro. 5 000 nya bostäder, 1 000 kontorsarbetsplatser, handel och service ska uppföras i området under en 25-årshorisont.

Under året ska MKB, Skanska och Tornets gemensamma bolag, SMT Partner Holding AB som bildats för att driva det gemensamma utvecklingsprojektet, testa olika stadsbyggnadsidéer som kan inspirera utvecklingen i stadsdelen Jägersro framöver. För att nå hållbarhetsmålet är vattenfrågor och biologisk mångfald i fokus när området ska planeras. Dessutom skissas på en ny mötesplats för hästsporten, Jägersro Hästcenter, som ska kunna ta emot 20 000 besökare vid tävlingar.

- Annons -

Nyheter

-Annons-