Guide för särskilt stöd i digital undervisning

I en tid då pandemi härjar i stora delar av Europa, föreslås ofta distansundervisning, där elever kan delta i skolans undervisning digitalt. Frågan är vilka möjligheter och hinder som finns i den digitala undervisningen för elever som behöver extra stöd för sitt lärande. Forskare från sju olika länder har tagit fram en vägledning för hur man kan inkludera elever i behov av särskilt stöd.

Digital undervisning erbjuder flera nya möjligheter, till exempel multimodala resurser där ljud, film och text kombineras vilket gör det möjligt med individualisering. Samtidigt finns det flera utmaningar.

– Anpassningar som används i klassrummet måste flyttas till det digitala rummet. Det kan även vara svårt att använda laborativt material för att förklara komplexa begrepp, att ordna en strukturerad och anpassad arbetsmiljö och skapa möjligheter till interaktion mellan elever, säger Nina Klang, forskare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Hon har varit med och tagit fram vägledningen i ett samarbete mellan forskare från sju länder som letts av Jo Van Herwegen vid University College of London, Institute of Education. Bakom satsningen står organisationen för lärande och undervisning i Europa (EARLI) och en särskild intressegrupp för elever i behov av särskilt stöd (SIG 15).

Nå sin fulla inlärningspotential

Vägledningen riktar sig till lärare och pedagogiska yrkesverksamma inom grundskolan och gymnasiet. Med hjälp av insikter från forskningen, visar forskarna hur man kan säkerställa att elever i behov av särskilt stöd kan nå sin fulla inlärningspotential i den digitala undervisningen.

Det handlar till exempel om hur man kan stötta elever med hörselnedsättning, språksvårigheter eller synnedsättning och hur man kan förbättra den sociala delaktigheten vid digitalt lärande.

Källa: Uppsala universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-