Brexit-avtalet: Hur påverkar den nya relationen mellan EU och Storbritannien dig

Relationen mellan EU och Storbritannien förändras till följd av brexit och den överenskommelse som nåddes i slutet av 2020. Ta reda på vad det betyder för dig.

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Det fanns en övergångsperiod under 2020 där Storbritannien förblev en del av den inre marknaden och tullunionen för att möjliggöra förhandlingar om de framtida relationerna. Efter intensiva förhandlingar ingick EU och Storbritannien i slutet av december 2020 ett avtal om de framtida förbindelserna parterna emellan. Även om det kommer att tillämpas provisoriskt måste det fortfarande godkännas av parlamentet innan det formellt kan träda i kraft. Ledamöterna granskar för närvarande texten i de relevanta parlamentsutskotten innan de röstar om den under ett plenarsammanträde.

Ett antal frågor omfattades redan av utträdesavtalet, som EU och Storbritannien enades om i slutet av 2019. Denna överenskommelse om separationsfrågor rör skyddet av rättigheterna för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare som bor i andra delar av EU, Storbritanniens finansiella åtaganden i egenskap av medlemsstat samt gränsfrågor, särskilt avseende den irländska ön.


Bo och arbeta i Storbritannien eller EU

EU-medborgare i Storbritannien eller brittiska medborgare i ett EU-land som bodde där redan före januari 2021 får fortsätta att bo och arbeta där, om de är registrerade och har beviljats bosättningstillstånd av medlemsländernas eller Storbritanniens nationella myndigheter.

För de brittiska medborgare som inte redan bor i EU beviljas inte automatiskt deras rätt att bo och arbeta i ett annat EU-land än Irland (eftersom Storbritannien har ett separat avtal med dem) och kan omfattas av restriktioner. Dessutom får de inte längre automatiskt erkända kvalifikationer i EU-länderna, vilket var fallet tidigare.

Brittiska medborgare som vill besöka eller stanna i EU i mer än 90 dagar måste oavsett anledning uppfylla kraven för inresa och vistelse som gäller för personer från icke-EU-länder. Detta gäller även brittiska medborgare som har semesterboenden i EU.

Personer från EU som vill flytta till Storbritannien för en längre vistelse eller ett arbete – dvs. mer än sex månader – måste uppfylla de migrationsvillkor som fastställts av den brittiska regeringen, bland annat genom att ansöka om visum.


Resa

Brittiska medborgare kan besöka EU i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan att behöva visum. Brittiska medborgare kan dock inte längre använda EU:s snabbspår för passkontroller och tullfiler. De måste också ha en returbiljett och kunna bevisa att de har tillräckliga medel för sin vistelse. De måste också ha minst sex månaders giltighetstid kvar på sitt pass. EU-medborgare kan besöka Storbritannien i upp till sex månader utan visum. EU-medborgare måste visa upp ett giltigt pass för att besöka Storbritannien.


Sjukvård

EU-medborgare som tillfälligt vistas i Storbritannien får fortfarande akut vård på grundval av det europeiska sjukförsäkringskortet. För vistelser som överstiger sex månader måste de betala ett vårdtillägg. Pensionärer fortsätter att få hälso- och sjukvård där de bor. Det land som betalar ut pensionen ersätter bosättningslandet.


Erasmus

Storbritannien har beslutat att sluta delta i det populära utbytesprogrammet Erasmus + och ska starta ett eget utbytesprogram. Studenter från EU kommer därför inte längre att kunna delta i utbytesprogram i Storbritannien. Personer från Nordirland kan dock fortsätta att delta.


Handel med varor och tjänster

Enligt avtalet omfattas handelsvaror mellan Storbritannien och EU-länderna inte av tullar eller kvoter. Det finns dock nya förfaranden för att flytta varor till och från Storbritannien eftersom gränskontroller av efterlevnaden av reglerna för den inre marknaden (t.ex. sanitära, säkerhetsmässiga, sociala och miljömässiga standardiseringar) eller tillämplig brittisk lagstiftning har införts. Detta innebär ökad byråkrati och ytterligare kostnader. Till exempel omfattas all import till EU av tullregler, och måste uppfylla alla EU-standarder, vilket innebär att varorna utsätts för lagstadgad granskning och kontroller. Detta gäller inte varor som transporteras mellan Nordirland och EU.

När det gäller tjänster har brittiska företag inte längre automatisk rätt att erbjuda tjänster i hela EU. Om de vill fortsätta sin verksamhet i EU måste de etablera sig här.

- Annons -

Nyheter

-Annons-