Flyktingar i Sverige och Norge får lättare jobb än i Danmark enligt ny rapport

En ny rapport från Nordiska ministerrådet och forskningsinstitutet NIBR visar att det är fler flyktingar som får jobb i Sverige och Norge än i Danmark. Dessutom har flyktingar en högre lön i Sverige och Norge, men i alla tre länderna tjänar flyktingar lägre än medelinkomsten. 

280 000 flyktingar som kommit till Danmark, Sverige eller Norge mellan 2008 och 2019 ingår i en ny studie som det norska By- og regionforskningsinstituttet, NIBR, har gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studien visar bland annat att fler flyktingar kommer i arbete i Sverige och Norge än i Danmark. I Sverige är det flest flyktingar som studerar och det är vanligare med subventionerade anställningar, samtidigt som det även finns en bättre praxis för att validera utbildningar och identifiera behov för supplering av utbildning i Sverige – vilket kan leda till en mer stabil arbetsmarknadsintegration, enligt studien. I Danmark får flyktingar snabbare sysselsättning, men ofta i form av oavlönad praktik.

– Det är viktigt att fokusera på är att personer med flyktingbakgrund ska kunna försörja sig själv, inte bara ha sysselsättning. Här kan vi se att även om flyktingar i Danmark snabbare får kontakt med arbetsmarknaden, är den formella kompetensen, så som utbildning, avgörande på långsikt, säger Nancy Herz, statssekreterare vid Arbets- och inkluderingsdepartementet i Norge i ett pressmeddelande.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-