Storsatsning på nytt tvärvetenskapligt centrum för hållbar näringslivsutveckling i Lund

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Satsningen omfattar över 50 miljoner kronor och redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle – med bibehållen bärkraftig ekonomi – genom samverkan och kunskap.

– Det finns ett stort engagemang och intresse bland företag för arbete med hållbar utveckling, men också en stor ödmjukhet inför att man har mycket kvar att göra. Nu får vi möjlighet att arbeta tillsammans – näringslivet, det finansiella systemet och akademin, säger Susanne Arvidsson, som är docent i redovisning och finans vid Ekonomihögskolan och blivande föreståndare för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling.

Syftet med centrumbildningen är att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och bidra till ett välstånd i samhället som vilar på en långsiktig grund. Genom forskning och utbildning i internationell framkant ska framgångsrik omställning för svenska företag skapas, parallellt med ökad konkurrenskraft. Allt i nära samarbete mellan akademin och privata och offentliga aktörer.

– Vi menar att vägen ut ur samhällets sårbarhet går genom kunskap och samverkan. Vi behöver veta mer om hur företagen och finansmarknadens aktörer kan väga in hållbarhet i sina beslut. Förhoppningen är att med Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kunna bjuda in många olika medskapare i arbetet med att bygga ett hållbart Sverige, säger Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Lösningar genom samverkan

I en debattartikel i Sydsvenskan 29/5 för Mats Benner, tillsammans med Annika Olsson, rektor vid LTH, och Rasmus Roos, vd på Sparbanken Skåne, fram hållningen att omställning behöver vara förenlig med en bärkraftig ekonomi för att lyckas.

– Hållbar omställning betyder ofta att företagen måste ändra sina affärsmodeller och vara mer cirkulära i sin materialanvändning. De måste klara av att orientera sig i ett landskap med stora teknikskiften och samhällsutmaningar, och kontinuerligt minimera risker och maximera möjligheter, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik och rektor för LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Ansatsen för centrumbildningen är bred, tvärvetenskaplig och lösningsinriktad. Verksamheten ska drivas i nära samarbete med näringslivet, bland annat genom forskning, seminarier och vidareutbildningar för livslångt lärande.

– Företagens omställning till nollutsläpp och ökad hållbarhet är beroende av lösningar tvärs över forskningsämnen och fakulteter. Det måste ske i samverkan med omgivande samhälle, infrastrukturer, normer och politik – därför är denna centrumbildning så viktig, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid LTH och en av forskarna vid det blivande centrumet.

Nytt masterprogram med hållbarhetsfokus

Inom ramen för Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling kommer ett nytt masterprogram i hållbart företagande att utvecklas. Förhoppningen är att ytterligare rusta studenter med – hos näringslivet efterfrågade ¬– kunskaper om hållbara affärer och problemlösning där processer, system och material optimeras.

– Vår övertygelse är att framtiden ställer nya krav på hur näringsliv och universitet samarbetar. Hållbara modeller och arbetsformer behöver kunna spridas mellan företag och branscher, och då kan universitet fungera som en neutral mötesplats för olika intressen. Just banker och finansiella aktörer har en central roll i den ekonomiska vardagen för både människor och företag. Hur dessa institut värderar risker och investeringar spelar en viktig roll i omställningen, säger Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-