Färre barn i Köpenhamn leder till stängningar av förskolor

I Köpenhamn minskar antalet barn i förskoleålder betydligt mer än förväntat. Det har lett till att barn- och ungdomsförvaltningen därför tagit beslut om att minska antalet förskoleplatser (daginstitutionspladser) i staden, meddelar kommunen i ett pressmeddelande. Det är framför allt i de äldre stadsdelarna på Nørrebro och på Amager som antalet barn minskar mer än beräknat och där det i dessa områden därför kommer att behövas färre förskoleplatser inom den närmaste framtiden, står det i pressmeddelandet. Enligt kommunens förslag kommer totalt fem förskolor att läggas ned, fem kommer att ha färre platser och fyra kommer att slås samman med andra. Senast i juni 2025 kommer de överflödiga förskoleplatserna att fasas ut och kommunen betonar att det finns tillräckligt med platser för alla barn.

Även i Lund har politikerna lagt fram förslag på att lägga ned förskolor som en följd av krympande barnkullar. I februari ska politikerna i barn- och skolnämnden fatta beslut om nedläggningar för fyra förskolor inför höstterminen 2024.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-