Antalet vindkraftverk i Sverige har ökat med nästan 900 procent på 20 år

Under 2002 fanns det omkring 530 vindkraftverk i Sverige. 20 år senare har antalet passerat över 5 200 stycken, visar en ny rapport från SCB. Det motsvarar en ökning på drygt 880 procent. Det finns vindkraftsetableringar i 200 av landets 290 kommuner och de flesta finns i Västra Götaland och Skåne.

Av de drygt 4 300 vindkraftverk som var i bruk under 2020 fanns det 615 respektive 443 i Västra Götaland och Skåne. Skåne har därför också en stor andel av så kallat influensområde, definierat som landareal som ligger inom en 800 meters radie från ett vindkraftverk enligt en definition av Energimyndigheten.

– Länen med störst andel influensområde, alltså andel landareal inom 800 meter från vindkraftverk, är Halland och Skåne. I Hallands län rör det sig om 4,4 procent av landarealen och i Skåne om 3,8 procent, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB, i ett pressmeddelande.

2020 bodde 31 000 av Sveriges befolkning inom 800 meter från ett vindkraftverk. Nästan 8 300 personer av dessa var folkbokförda i Skåne.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-