Enklare att göra hållbara affärsmodeller med nytt verktyg

Kan affärsmodeller bli lättare att förstå om de utvecklas kollektivt på arbetsplatsen? ”Ja”, menar innovationsforskaren vid LTH, Kajsa Ahlgren Ode, som har tagit fram ett verktyg för affärsmodellsinnovation. Syftet är att hjälpa företag, med särskilt fokus på energibolag, att göra sina affärsmodeller mer begripliga – en viktig pusselbit i deras omställning till ökat miljötänk.

Omställningen till ett förnybart samhälle pågår, och för att företag ska kunna minska sin klimatpåverkan behövs innovativa och bra affärsmodeller.

– För energibolag innebär denna omstöpning av deras roll i energisystemet ett behov av att utveckla nya affärsmodeller med större fokus på hållbarhet, säger Kajsa Ahlgren Ode, postdoktor i Innovationsteknik vid LTH.

Men ofta saknas verktyg för hur medarbetare inom företaget kan involveras i alla skeden av affärsmodellens utveckling – något som påverkar möjligheten att i slutändan implementera modellen, menar Kajsa Ahlgren Ode. 

Kausal karta visar vägen till innovativa affärsmodeller

För att stötta företag i arbetet med att utveckla nya affärsmodeller i grupp har Kajsa Ahlgren Ode och hennes forskarkollegor tagit fram ett verktyg – Modellbaserad facilitering – som är tänkt att användas i en kollektiv utvecklingsprocess inom företaget.

– Verktyget hjälper företagets medarbetare att tänka annorlunda, både individuellt och tillsammans, och att synliggöra tankarna för varandra, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Allas bidrag ritas upp i en kausal karta som visar på orsak och verkan mellan olika delar som växer fram i kartan. Både kartmodellen och de diskussioner som uppstår inom gruppen bidrar till en ökad förståelse av affärsmodellen, och när den blir mer begriplig blir den också lättare att utvärdera och arbeta vidare med.

– Förhoppningsvis genereras fler banbrytande, lönsamma och hållbara modeller med denna metod, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Verktyget ger stöd i att tänka tillsammans

Verktyget bygger på en kartläggningsteknik som tidigare använts för att utveckla strategier. Men med insikter från flera olika branscher har nu forskarna anpassat tekniken för innovation av affärsmodeller. Två energibolag är de första som har testat verktyget, och de menar att det hjälpt dem utveckla sina affärsmodeller genom att de fått stöd i att tänka tillsammans.

– Vårt verktyg kan vara en väg framåt för energiföretagen, säger Kajsa Ahlgren Ode, som framöver ska arbeta med en vidareutveckling av kartmetoden.

Hon vill undersöka om verktyget även kan bidra till en ökad förståelse av affärsmodeller som involverar flera företag med olika perspektiv på samma affär.

– En utmaning är att utveckla affärsmodeller för exempelvis vätgas eftersom de modellerna involverar flera olika företag från olika branscher. Hur funkar verktyget under dessa förutsättningar? Den typen av frågor ser jag fram emot att fördjupa mig i nu, säger Kajsa Ahlgren Ode.

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-