Energinet investerar en halv miljard kronor i utbyte av elkabel över Öresund

Under kommande två år ska det statliga affärsverket Energinet i Danmark byta ut en av Öresunds fyra elkabelförbindelser. Det skriver Energinet, Danmarks motsvarighet till Svenska Kraftnät, i ett pressmeddelande och har nu fått klartecken från Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om att sätta i gång projektet. Hela projektet har en budget på 486 miljoner danska kronor och den nya förbindelsen väntas vara i drift 2026.

Tre nya landkablar på den danska sidan ska grävas ner från transformatorstationen i Skibstrupgård vid Hornbæk på nordöstra Själland fram till kusten som sedan ska anslutas med tre sjökablar över Öresund. Dessa ska sedan ska anslutas till tre nya landkablar på den svenska sidan till transformatorstationen i Kristinelund vid Helsingborg. Ett svenskt godkännande väntas i januari 2025 efterföljt av ett investeringsbeslut av Svenska Kraftnät i april samma år. Om tidsplanen håller väntas den nya förbindelsen vara klar i november 2026.

Själland är anslutet till södra Sverige med fyra förbindelser och är viktiga för funktionen och driften av det östliga danska elsystemet. Förbindelsen säkerställer att Själland kan drivas synkroniserat med resten av Norden. Det är den så kallade System 2-förbindelsen på 400 kilovolt som nu ska bytas ut. Förbindelsen är 37 år gammal och den förväntade livslängden för denna typ av kabel är 40 år. 2020 förnyades System 1 som är den andra 400-kilovolt-förbindelsen över Öresund.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-