onsdag, juni 19, 2024

Danskarna fortsätter att besöka Sverige på fritiden

25 procent fler resor över Öresundsbron gjordes av danskar med ØresundGO-avtal under tredje kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Svenskarnas fritidsresor till Danmark minskade under samma period med två procent, visar nya siffror från Øresundsbron. Danskarna reste mest till Sverige under sommaren, men även under september gjorde de fler turer än i fjol, vilket enligt Øresundsbrons försäljnings- och marknadsdirektör Berit Vestergaard visar att det kan handla om en bestående trend.

Mest omfattande var trafiken över Öresundsbron under sommaren och juli blev den mest trafikerade månaden sedan bron öppnade.

Det är främst fritidstrafiken som ökar, medan pendlingstrafiken under tredje kvartalet låg kvar på i stort sett samma nivå som under samma period 2022. En liten ökning med två procent kunde noteras.

För godstrafiken, som började minska under andra kvartalet i år, fortsatte den nedåtgående trenden. Antalet lastbilar som passerade Öresundsbron under tredje kvartalet 2023 var fem procent färre än under motsvarande period i fjol.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-