Danmark fördubblar vindkraften till 2030 – och skapar marina naturnationalparker i Öresund och Lilla Bält

De danska planerna på utbyggd vindkraft plussas på med ytterligare två gigawatt fram till 2030. Tillskottet motsvarar förbrukningen hos två miljoner danska hushåll och tillsammans med tidigare planer innebär det nästan en fördubbling av den danska vindkraftsproduktionen. På lördagen meddelade den danska S-regeringen att de är överens med fem andra partier om den del av finanslagen inför 2022 som avser klimatfrågor. Överenskommelsen innehåller även satsningar på att fånga in CO2 och att skapa marina naturnationalparker i Öresund och Lilla Bält. Någon flygskatt blev det dock inte rapporterar Danmarks Radio.

– Vi skal bruge strømmen til at elektrificere vores samfund. Flere elbiler i stedet for benzinslugere. Flere varmepumper i stedet for olie og gas, sa Danmarks klimaminister Dan Jørgensen (S), uppger Danmarks Radio.

Totalt omfattar överenskommelsen gröna satsningar på 1,3 miljarder danska kronor och där vindkraftens kostnader utgör en mindre del. Den danska regeringen räknar med att marknaden klarar av utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften utan direkt stöd.

Redan i ett klimatavtal från 2020 gjordes planer upp på att göra Bornholm till energiö i Östersjön och att bygga en stor konstgjord energiö i Nordsjön. De utökade vindkraftsplanerna innebär att omvandlingen av Bornholm till en energiö och centrum för ytterligare havsbaserad vindkraft i Östersjön kan komma att flyttas fram i tid. Likaså vill avtalsparterna att energiön i Nordsjön redan till 2040 ska nå den avsedda kapaciteten på 10 gigawatt vindkraftsel.

Satsningen på mer vindkraft ska göra det möjligt att bygga fabriker för så kallad power-to-x. Med det menas att vindkraftsel används för att via elektrolys skapa vätgas som sedan omvandlas till flytande gröna bränslen som bl.a. ska kunna användas till flygplan, fartyg och lastbilar. Eftersom energiåtgången är stor vid power-to-x innehåller det politiska avtalet en skrivning om att regeringen ska ta fram analyser som ska utgöra underlag för en ytterligare utbyggnad av den danska vindkraften med en gigawatt havsbaserad vindkraft.

Avtalet innehåller även en satsning på ny teknik för att fånga in CO2 från luften vilket beräknas motsvara en minskning med en halv miljon ton under 2025 och 2030.

En dricksvattenfond och satsningar på en bättre havsmiljö genom att etablera marina naturnationalparker i Öresund och Lilla Bält är ytterligare satsningar i avtalet. När det gäller naturnationalparkerna vill regeringen undersöka om de kan “etableras efter UNESCO-kriterier med hänsyn tagen till fortsatt yrkesmässig och annan aktivitet i parkerna”.

- Annons -

Nyheter

-Annons-