Både Sverige och Danmark är i recession — ekonomierna har krympt två kvartal i rad

Svensk och dansk ekonomi har krympt två kvartal i rad, visar de senaste officiella siffrorna från ländernas statistikbyråer. Därmed befinner sig båda länderna nu officiellt i teknisk recession, enligt definitionen att minst två kvartal i rad ha negativ BNP-utveckling i kvartalstakt. I Danmark förklaras nedgången av att läkemedelsindustrins produktion, som annars har varit avgörande för tillväxten i dansk ekonomi under det senaste året, backade under det tredje kvartalet. Den fortsatta nedgången i svensk ekonomi drevs framför allt av företagen avvecklade lager och att hushållen drog ned på konsumtionen. Senast både Sverige och Danmark var i teknisk recession var i början av pandemin 2020.

Veckans officiella kvartalssiffror över BNP-utvecklingen i både Sverige och Danmark visar att båda länderna nu befinner sig i teknisk recession, med minst två kvartal i rad med krympande BNP. I Danmark backade ekonomin med 0,1 procent under det tredje kvartalet jämfört med kvartalet före enligt säsongsrensade siffror. Det var något mindre än de preliminära siffrorna som visade en tillbakagång på 0,3 procent. Läkemedelsindustrin, som har haft en stor betydelse för dansk ekonomi under det senaste året, backade kraftigt och var det enskilt största bidraget till BNP-nedgången, skriver Danmarks Statistik. Förklaringen till nedgången i läkemedelsproduktionen är inte självklar, enligt Danske Banks chefsekonom Las Olsen.

“Det verkar lite mystiskt att produktionen av läkemedel faktiskt har minskat, med tanke på hur bra det går för Novo Nordisk. Det är förmodligen något mycket tillfälligt eller något som kommer att revideras senare”, säger han i en kommentar till tidningen Berlingske.

Den negativa BNP-utvecklingen i Danmark är dock inte lika stor som under det andra kvartalet, då ekonomin backade med 0,9 procent jämfört med kvartalet före. I årstakt uppvisar dock ekonomin fortsatt en positiv tillväxt på 0,3 procent.

Sveriges definitiva BNP-siffror för det tredje kvartalet visade en tillbakagång på 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Nedgången var därmed större än den preliminära siffran på noll procent. Den negativa utvecklingen berodde främst på företagens lageravveckling och lägre hushållskonsumtion, skriver SCB. Samtidigt hölls nedgången tillbaka av tjänsteexporten. Totalt steg exporten med 1,4 procent. I årstakt landade BNP-utvecklingen i Sverige på minus 1,4 procent, vilket är det största tappet sedan pandemin 2020. Även under andra kvartalet backade svensk ekonomi, då med 0,8 procent i kvartalstakt.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-