93 procent av den danska jobbtillväxten under det senaste året beror på utländsk arbetskraft

På den danska arbetsmarknaden ökar sysselsättningen fortsatt kraftigt. Under september 2022-september 2023 ökade antalet heltidsanställda i Danmark med 18 206 personer. 93 procent av jobbtillväxten, motsvarande 16 882 personer, är utländsk arbetskraft. Det visar en ny analys från Dansk Erhverv rapporterar Børsen. Till gruppen utländska hör EU-medborgare, personer från länder utanför EU, ukrainska flyktingar, bosatta invandrare samt efterkommande med ett utländskt pass som har hittat ett jobb i Danmark under det senaste året. Analysen bygger på siffror från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) och hos Dansk Erhverv är man oroad över framtidsutsikterna med en kraftigt minskande arbetskraft i Europa, ett växande antal äldre och färre personer i arbetsför ålder.

“Vi vet att det finns en demografisk motvind i Danmark och Europa med en åldrande befolkning och allt färre människor i arbetsför ålder. Det är därför absolut nödvändigt att vi agerar i rätt tid med lämpliga reformer som ökar utbudet av arbetskraft och gör det lättare att locka till sig utländsk arbetskraft”, säger Brian Mikkelsen, VD för Dansk Erhverv, till Børsen.

Enligt analysen finns det totalt 318 840 utländska heltidsanställda i Danmark, vilket motsvarar 12,8 procent av landets samtliga heltidsanställda. Det är ett historiskt rekord. För tio år sedan utgjorde den utländska arbetskraften 7 procent av Danmarks heltidsanställda.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-