12 miljoner ukrainare väntas fly till EU

Cirka 12 miljoner ukrainaflyktingar förmodas ta sig till EU. Mer än var tredje av dem antas vilja resa till Tyskland. Polen är det näst mest eftertraktade landet (15,4 procent) följt av Italien (10,9 procent), Frankrike (7,3 procent) och Tjeckien (7,0 procent). 2,5 procent har Sverige som första alternativ. Det motsvarar 300 000 flyktingar, vilket är betydligt högre än Migrationsverkets beräkningar.

Det visar en ny studie och undersökning som gjorts av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Delmi. Undersökningen bygger på data från Gallup World Poll (GWP), som baseras på årliga intervjuundersökningar i 160 av världens länder och regioner på över 140 språk. Urvalet i varje land utgörs av minst 1 000 individer, representativa för befolkningen 15 år och äldre, vilket gör GWP till den största representativa enkätundersökningen i världen. Enligt GWP representeras 99 procent av världens vuxna befolkning.

Intervjuer före kriget

Under åren 2007–2021 uppgav i genomsnitt 26 procent av ukrainarna att de ville flytta till ett annat land. Av de som vill flytta till ett annat land vill ungefär hälften (47 procent) flytta till ett EU-land.

Intervjuerna har gjorts innan kriget bröt ut, och enligt forskarna kan antalet personer som flyttar därför beräknas bli än större än i rapporten.

– Om var fjärde ville flytta redan innan kriget, är det förstås många fler nu. Levnadsvillkoren i landet har försämrats och möjligheten till ett bra mottagande och bra framtid i EU har förbättrats. I och med det kommer förmodligen ännu fler föredra EU framför de andra länderna, säger Mikael Elinder.

Länder utanför EU

Utifrån siffror som presenteras i rapporten framstår det inte som osannolikt att 12 miljoner ukrainare kommer försöka lämna landet om de tillåts komma till ett EU-land. Även länder utanför EU, till exempel Moldavien och Ryssland har tagit emot många flyktingar från Ukraina, men i dagsläget framstår det som att de allra flesta kommer att söka sig till något EU-land.

Mikael Elinder
Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Natio-
nalekonomiska institutionen.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Utgår vi från att 12 miljoner lämnar Ukraina för att söka skydd i ett EU-land och att 2,5 procent söker sig till Sverige skulle 300 000 ukrainare komma till Sverige. Antalet som kan komma till Sverige enligt dessa beräkningar överstiger med råge Migrationsverkets högsta scenario som anger 212 000. Hur det blir återstår att se och beror till stor del på faktorer som vi idag inte känner till.

Resultaten i denna rapport visar att Tyskland är det land som flest ukrainare vill flytta till. Hela 36 procent av de som vill flytta till ett EU-land anger att de vill till Tyskland. Även i förhållande till Tysklands befolkningsstorlek framstår det som ett av de mest attraktiva EU-länderna för ukrainare (efter Tjeckien och Luxemburg). Ungefär 2,5 procent uppger att de vill flytta till Sverige. Detta korresponderar väl med Sveriges storlek (Sverige utgör 2,3 procent av EU:s befolkning). I den meningen är Sverige alltså varken särskilt populärt eller impopulärt bland ukrainare.

Källa: Uppsala universitet – Elin Bäckström

- Annons -

Nyheter

-Annons-