Regeringen avvaktar med ID-kontroller efter hård kritik från Skåne och Danmark

“ID-kontrollerna får vänta”. Det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT efter hård kritik från Skåne och Danmark mot förslaget som var ute på snabbremiss i förra veckan. Regeringen ville genom ett bemyndigande från riksdagen få möjlighet att återinföra ID-kontroller vid inresa med buss, tåg eller färja till Sverige. Kritiken har bland annat handlat om att pendlarna över Öresund skulle riskera att drabbas av omfattande förseningar.

När News Øresund på torsdagen kontaktar Infrastrukturdepartementet för att fråga om det tagits ett beslut om ID-kontroller hänvisas till att beskedet lämnats i en TT:s intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) där han säger att “ID-kontrollerna får vänta”.
– Det finns många synpunkter och oro över hur det skulle påverka pendlingstrafiken över Öresund, säger Tomas Eneroth som en förklaring till att regeringen nu väntar med att gå vidare till riksdagen med förslaget.

ID-kontroller med liknande utformning som fanns med i förra veckans förslag gällde mellan den 4 januari 2016 och den 4 maj 2017 under det formella namnet transportörsansvar. Eftersom det redan hade införts gränskontroller vid den svenska gränsen innebar transportörsansvaret att resenärer från Danmark först måste genomgå en ID-kontroll på dansk mark och därefter en gränskontroll på svensk mark. Ansvaret för ID-kontrollerna låg på buss- och tågföretagen samt färjerederierna med ett hot om ett vite på 50 000 SEK per person som ankom till Sverige utan giltig och godkänd ID-handling. Främst var det tågresenärerna över Öresund som drabbades av stora förseningar. Inledningsvis krävdes det vid resa mot Sverige att passagerarna klev av tåget vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, gick upp i flygplatsbyggnaden och ned till andra perrongen där ID-kontrollen genomfördes och sedan tog nästa tåg mot Sverige. Det resulterade i kraftigt ökade restider, fler förseningar, färre tågavgångar och trängsel på tågen. (News Øresund)

Dansk Industri, Sydsvenskan Industri- och Handelskammaren och Greater Copenhagen går i ett gemensamt pressmeddelande ut och protesterar mot den svenska regeringens planer på att från den 8 april i år återinföra ID-kontroller för inresa till Sverige. Klicka här för att läsa mer.

Hård kritik i remissvar om återinförda ID-kontroller – “att införa kontroller mellan Malmö och Köpenhamn är som att införa det mellan Stockholm och Uppsala”. Klicka här för att läsa mer.

Läs Øresundsinstituttets analyser av de tidigare Gräns- och ID-kontrollerna – 322 000 arbetstillfällen över Öresund hamnade utom en timmes restid.
Förra gången Sverige införde ID-kontroller samtidigt med existerande gränskontroller minskade den tillgängliga arbetsmarknaden över Öresund med 322 000 arbetstillfällen räknat på en timme som längsta acceptabla restid med kollektivtrafik mellan olika arbetsplatser på Själland och Malmö C. Tågresenärerna över Öresund fick uppleva längre restid, fler förseningar, färre tågavgångar och ökad trängsel. Det är något av resultaten i de fem analyser av effekterna av ID- och gränskontrollerna som Øresundsinstituttet tog fram under 2016.
Medan de tillfälliga svenska gränskontrollerna, som infördes den 12 november 2015, fortfarande tillämpas mer än sex år senare så varade de ursprungliga ID-kontrollerna mellan den 4 januari 2016 och 4 maj 2017. Efter den hårda kritiken mot ett förslag om återinförda ID-kontrollen som lämnades ut på snabbremiss väljer den svenska regeringen med att avvakta.

Klicka här för att läsa promemorian om den svenska regeringens förslag om lag och förordning om att tillfälligt införa en lag ID-kontroller i tre år från och med den 8 april 2022. Ett förslag som regeringen nu avvaktar med.

Klicka här för att läsa Øresundsinstituttets fakta om gräns- och id-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015.

Kartan visar hur långt man kommer in det danska huvudstadsområdet man kommer med en timmes tågresa från Malmö C räknat i den färdriktning som har längst resetid, dels 2015 innan ID- och gränskontroller samt 2016 med båda kontrollerna. Den ökade restiden innebar att 322 000 jobb i Danmark hamnade utom en timmes restid med kollektivtrafik från Malmö C. Karta: News Øresund

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-