måndag, juli 15, 2024

1 000 Öresundspendlare väntar fortfarande på skatteöverföringen för år 2020

Ett par veckor innan deklarationen för 2021 ska lämnas in väntar cirka 1 000 Öresundspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark fortfarande på att skatten för år 2020 ska bli klar. Det uppgav danska Skattestyrelsen för News Øresund strax före påsk. Under pandemin ökade antalet ärenden där gränsarbetare ska betala skatt i båda länderna från 130 fall under år 2019 till 2 500 under år 2020, och de danska skattemyndigheterna har tvingats lägga tid som motsvarar tre personers heltidsarbete under ett år på att hantera skatteavräkningen mellan länderna.

För Öresundspendlarna har rekommendationerna om hemarbete under pandemin inneburit att många blivit tvungna att betala skatt i både Danmark och Sverige för olika perioder under året (se faktaruta). Många gränsarbetare har upplevt att det varit komplicerat att göra uträkningen till deklarationerna i de båda länderna och för skattemyndigheterna har skatteöverföringen inneburit mycket merarbete.

Antalet ärenden där Skattestyrelsen behöver avräkna skatt mellan Danmark och Sverige ökade under pandemin med nära 2 000 procent, från 115 och 130 fall under år 2018 respektive 2019 till 2 500 under år 2020. News Øresund har ännu inte fått motsvarande uppgifter från svenska Skatteverket, men det är betydligt fler som bor i Sverige och arbetar i Danmark än vice versa.

För pendlarna har den långa väntan på skatteavräkningen bland annat inneburit osäkerhet kring privatekonomin och bekymmer när de i vissa fall fått felaktiga krav om att betala ränta för skattepengar som ännu inte kommit in från det andra landet.

En vecka före påsk uppgav Skattestyrelsen att nästan alla Öresundspendlare torde ha fått sitt korrekta danska skattebesked för år 2020, men samtidigt återstod arbetet med att avräkna skatt till Sverige för nära 1 000 personer. Enligt Skattestyrelsen görs avräkningen vanligen genom att pengarna överförs till Sverige för att täcka restskatten där, och ett eventuellt överskott betalas sedan ut till personen.

Fakta: Skattskyldighet för Öresundspendlare under coronapandemin

Enligt Öresundsavtalet ska gränspendlare betala skatt i det land där de utför arbetet. Minst 50 procent av arbetet under en löpande tremånadersperiod måste utföras i arbetslandet för att Öresundspendlaren ska betala skatt där, annars blir personen i stället skyldig att betala skatt i landet där hen bor. Det innebär att de gränspendlare som följt rekommendationerna/kraven om att arbeta hemifrån under coronapandemin ofta blivit skyldiga att betala skatt för vissa perioder i sitt bosättningsland och för vissa perioder i arbetslandet. Om så är fallet sker det sedan en omföring av skatt mellan ländernas skattemyndigheter, efter att deklarationerna lämnats in i båda länderna.

Källa: News Øresund – Anna Palmehag

- Annons -

Nyheter

-Annons-