WWF: Sverige måste minska CO2-utsläppen med 20 procent i år

För att Sverige ska ta sitt ansvar för att världen ska uppnå 1,5-gradersmålet från Parisavtalet behöver de svenska koldioxidutsläppen minska med 20 procent i år. Det visar en koldioxidbudget som forskare vid Uppsala universitet har tagit fram och som Världsnaturfonden, WWF, presenterat. För att uppnå målet behöver minskningen vara 21 procent årligen, med start i år, eller med 38 procent årligen, om utsläppsminskningen istället börjar 2023. Under 2019 minskade de svenska territoriella utsläppen bara med 0,5 procent. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-