Varför höjs inte kostnaden för alla flygresor?

Idén om att införa flygskatt är populär, men konsekvenserna blir inte lika för alla. Skatten påverkar priset på flygbiljetter, vilket innebär att de som har råd kan fortsätta med nedsmutsningen av miljön.

Flygskatt sägs vara en viktig del av att minska flygtiden eller antalet flygresor av resenärer som annars hade flugit mer eller hade flugit längre sträckor. Detta anses vara en nödvändighet av många aktivister som värnar om planeten, men något som inte stämmer med lagen är att den inte behandlar alla rättvist.

Lagen hade slagit hårdast mot merparten av alla resande, men den hade fortfarande inte påverkat minoriteten av de som flyger. Denna minoritet flyger inte med ekonomiflyg, utan hyr en privatjet vid behov. Det är också dessa människor i maktpositioner som flyger mest. Om kostnaden för att hyra ett privatplan helt för sig själv är en fast summa som är rimlig för den som har ekonomiska Om man utsläpp av avgaser ska vara straffbart, varför ska det inte gälla de som släpper ut mest?

Skillnaden mellan privata flygplan och kommersiella flygplan är att de privata flygplanen innehåller färre platser. Detta innebär att även om ett kommersiellt flygplan släpper ut mer än ett privat flygplan, kommer emissionerna att delas på antalet passagerare. När detta görs kan man tydligt se att det är de privata flygplanen som släpper ut mest. Det behövs mer fokus för att kunna åtgärda detta och för att snabbare få slut på ett kontinuerligt hot mot planeten.

Flygplan är ett uppenbart problem som hotar klimatet. Trots det måste man fråga sig själv om det är rätt att begränsa majoritetens val och försvåra för de att ta sig fram i en globaliserad och uppkopplad värld medan förmögna människor lätt kan hyra ett privatplan. Vore det inte mer rättvist om personer i maktpositioner och personer som hyr ett privatplan och gärna reser med jämna mellanrum också får ett pris som straffar flygplanets emissioner? Försöker inte samma lagstiftningar rädda planeten?

Vad hade hänt om man hade baserat priset för en flygresa på personens inkomst? Flygskatten hade då inte diskriminerat genom att gynna de som redan har råd att resa att kunna resa obehindrat. Om man exempelvis var värd 25 miljoner kronor och hade fått betala drygt 2.5 miljoner kronor för en flygresa tur-och retur, hade man nog undivikt att flyga. Om man hade flugit ändå hade de resterande pengarna som inte är skatteintäkter kunnat gå till forskning för att få fram ett mer miljövänligt bränsle för bilar och flygplan. På det viset hade en lagstiftning om flygskatt gynnat alla och verkligen gjort någonting för världen.

Antingen sätter man kostnaden för flygbiljetter enligt resenärens inkomst, eller så försöker man komma på ett mer konstruktivt sätt att lösa problemet och tar bort flygskatten. Jorden är vår, och alla bör påverkas av de lagstiftningar som införs för att rädda en och samma planet. Man kan inte bara lägga samma ansvar på vissa när det angår alla.

A.M.- Info Express

- Annons -

Nyheter

-Annons-