torsdag, juni 20, 2024

Valutakursjustering av priserna i svenskakronor

På Øresundsbron eftersträvar vi att de svenska och danska priserna ska vara prisneutrala, vilket innebär att kostnaden är densamma oavsett om man betalar med svenska eller danska kronor.

Den svenska kronan har de senaste månaderna försvagats gentemot den danska kronan. Därför kommer vi att justera upp priserna i svenska kronor, så att de motsvarar priserna i danska kronor.
De nya priserna gäller från och med 1 juli 2024.

Om den svenska kronan stärks och stabiliseras till tidigare nivåer, justeras de svenska priserna ned igen.

ØresundGO fortsätter att ge dig våra mest fördelaktiga priser för dina resor över bron.

Källa/bild: Øresundsbron

- Annons -

Nyheter

-Annons-