Utsläpp av växthusgaser per land och sektor (nyhetsgrafik)

Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för.

Utsläppen av växthusgaser bidrar till att snabba på klimatförändringarna. Vilka släpper ut mest? Vilka branscher står för de största utsläppen?

Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU

Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen skapas den genom mänskliga aktiviteter. Andra växthusgaser släpps ut i mindre omfattning, men det absorberar värme effektivare än koldioxidMetan till exempel, är över 80 gånger mer effektivt än koldioxid över en 20 års period. 

Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU

Enligt den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s forskningspanel i klimatfrågor (IPCC) är mänskliga aktiviteter ansvariga för att under de senaste 50 åren har värmt upp vår planet med 1.1°C sedan år 1900. Aktiviteterna omfattar exempelvis förbränning av kol, olja och gas, avskogning samt jordbruk. 

Diagrammet nedan visar växthusgaserna i EU:s medlemsländer under 2019 fördelade på vilka sektorer som släpper ut dem. Energi ansvarar för 77,01 procent av växthusgaserna i medlemsländerna 2019, varav transport utgör cirka en tredjedel. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 10,55 procent, industriprocesser och produktanvändning med 9,10 procent och avfallshantering med 3,32 procent.

Innehåll förklarat under rubriken: växthusutsläpp efter sektor i EU
Utsläpp per sektor i EU 

Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen

Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2019 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland.

Växthusgaser finns kvar i atmosfären i allt mellan några år, och tusentals år. Därför påverkar de globalt, oavsett var de släpptes ut någonstans.

Innehåll förklarat under rubtiken: växthusgasutsläpp i EU år 2019
EU-länders totala utsläpp 2019 
Innehpll förklarat under rubriken: största utsläpparna i världen år 2015
Länder med störst utsläpp 2015 

Vad är växthusgaser?

  • Växthusgaser är gaser i atmosfären som fungerar lite som glaset i ett växthus: de absorberar solens energi och värme som utstrålas från jordens yta, fångar det i atmosfären och förhindrar det från att försvinna ut i rymden.
  • Denna process är huvudorsaken till växthuseffekten som bibehåller jordens temperatur varmare än den annars skulle vara, som möjliggör för liv på Jorden.
  • Många växthusgaser uppträder naturligt i atmosfären, men människors aktiviteter ökar mängderna avsevärt, vilket förstärker växthuseffekten, som bidrar till global uppvärmning.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-