Träd är viktiga!

Nu vill vi uppmärksamma träden i staden och sprida kunskap om den stora nyttan träden gör för oss. Därför har vi hängt upp tillfälliga skyltar på 15 träd runt om i staden. Här finns klart och tydligt redovisat i siffror vilken nytta just det här trädet gör. #TreeTags är ett internationellt initiativ som tagits fram för att på ett tydligt sätt visa trädens värden.

Vi behöver träd i staden. De gör stor nytta för oss, de ger många ekosystemtjänster. Träden renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

På skyltarna kan man läsa hur mycket syre trädet producerar omräknat till hur många dagar syret räcker för en person att andas in, hur många liter vatten i minskad avrinning under skyfall, minskad mängd luftföroreningar, hur mycket koldioxid som trädet lagrar per år och hur mycket kol det blir under trädets livstid. Och vad det motsvarar i körda kilometer med en bensindriven bil.

Träden gör inte bara nytta som kan visas med siffror utan på plats kan betraktaren njuta av hur vackert trädet är och hur många fåglar som sitter och sjunger i det. Malmöborna uppmanas att fotografera träden med skylten och lägga upp på sociala medier med taggen #treetag. Några av platserna där man kan hitta de skyltade träden är R F Bergs plats i Limhamn, Ribersborgsstigen, Enskifteshagen, Pildammsparken, Värnhemstorget, Stortorget, Gustav Adolfs torg, Möllevångstorget och i Folkets park.

Malmö fick utmärkelsen Tree City of the World för 2019. Utmärkelsen ges till städer som aktivt arbetar med att utveckla sitt trädbestånd och synliggör träds betydelse.

Kontakt

Caroline Larsson, landskapsarkitekt, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, caroline.larsson@malmo.se 0709 341303

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se 0709341411

- Annons -

Nyheter

-Annons-