Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande.Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverket

Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Läs Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt förbud mot tillämpning av undantag i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande 

Mer information om Covid-19 och coronavirus hos Folkhälsomyndigheten

- Annons -

Nyheter

-Annons-