Terrorism i EU: terrorattacker, dödsfall och gripanden 2020

Även om det inte skedde märkbart fler terrorattacker under 2020, utnyttjade extremister pandemin för att sprida propaganda.

Enligt Europols rapport 2021 om terrorförekomsten inom EU skedde 57 försök till attacker i EU-27 under 2020, jämfört med 55 under 2019. Siffran inbegriper lyckade, misslyckade och avvärjda försök. Av de 57 försöken var 10 attacker jihadistattacker i Österrike, Frankrike och Tyskland. Även om de bara utgör en sjättedel av alla attacker inom EU orsakade jihadistattacker mer än hälften av alla dödsfall (12) och nästan alla skadade (47). Det totala antalet dödsfall och skadade dubblades från 10 döda och 27 skadade 2019 till 21 döda och 54 skadade år 2020.

Totalt 14 etno-nationalistiska eller separatistiska attacker utfördes i antingen Frankrike eller Spanien, medan 24 attacker utfördes av vänsterextrema eller anarkistiska terrorgrupper eller individer, alla i Italien. I de flesta fallen riktade dessa attacker sig mot privata eller offentliga fastigheter, såsom finansinstitutioner eller myndighetsbyggnader.

År 2020 utsattes tre medlemsländer (Tyskland, Belgien och Frankrike) för totalt fyra terrorförsök utförda av högerextremister. Bara en av dessa slutfördes.

Ta reda på vad EU gör för att bekämpa terrorismen.

Nästan dubbelt så många slutförda jihadistattacker jämfört med avvärjda

Terrorism för förövarna är jihadister fortsätter vara ett av de största hoten mot EU. Under 2020 var antalet genomförda jihadistattacker nästan dubbelt så många som de som avvärjts.

2017201820192020
Genomförda attacker107310
Misslyckade attacker12140
Avvärjda attacker1116144
Total33242114

Antalet genomförda, misslyckade och avvärjda terrorattacker inom EU (2017-2020)
Källa: Europol 2021

Enligt Europol låg ensamvargar bakom alla jihadistattacker, varav av 4 av 10 lyckade attacker utfördes av EU-medborgare. Några av förövarna uppvisade en kombination av extrema idéer och problem med den mentala hälsan, där social isolering och ökad stress som ett resultat av pandemin misstänks ha varit en faktor i vissa fall.

Läs mer om jihadistterrorism inom EU sedan 2015.

En avsevärd minskning i antalet arresteringar

Totalt 449 arresteringar baserat på misstankar om terroristbrott rapporterades till Europol under 2020. Det var betydligt färre än 2019 (1 004). Det är oklart om minskningen beror på minskad terroristverksamhet eller om det är resultatet av mindre operationell förmåga vid de brottsbekämpande myndigheterna på grund av coronapandemin.

Läs mer om nyckeltal för terrorismen inom EU under 2019.

Mindre användning av sprängmedel

Nedstängningarna på grund av pandemin och att färre platser för folksamlingar, såsom shoppingcentra, kyrkor, konsertlokaler och idrottsarenor tycks ha lett till att användningen av sprängmedel vid terrorattacker minskat. Under 2020 var de vanligaste tillvägagångssätten knivhuggningar, att ramma med fordon samt mordbränder. Skjutvapen användes bara vid den högerextrema attacken i Hanau i Tyskland i februari samt i jihadistattacken i Wien i november.

Radikalisering på nätet: Ett växande hot

Med den ökade användningen av internet under pandemin har grupper och nätverk i sociala medier spelat en viktig för att sprida våldsam extremism. Efter insatser från meddelandeappar, såsom Telegram, för att blockera terrorgrupper, spreds jihadistpropagandan över flera, ofta mindre onlineplattformar, och högerextremister, särskilt unga, använde i högre utsträckning dataspel och spelplattformar för att sprida sin ideologi.

Både jihadister och högerextremister har försökt utnyttja coronapandemin för propagandasyften, medan vänsterextremister och anarkister integrerade kritik mot myndigheternas agerande i kampen mot pandemin i sina narrativ.

Läs mer om vad EU gör för att förhindra radikalisering.

Behov av samordnade insatser på EU-nivå

– Noggrann utvärdering av hotbilden och samordnade insatser är det absolut viktigaste för att identifiera sårbarheter och begränsa terrorism och extremistiskt våld både online och offline, sade chefen för Europols terrorbekämpningscentra, när han presenterade Europols årliga rapport för ledamöterna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter den 22 juni 2021.

- Annons -

Nyheter

-Annons-