Tech-industrin blomstrande nedgång: Från uppsving till massuppsägning

Massuppsägningar har ägt rum bland annat på Googles moderföretag Alphabet, Amazon, Twitter och Meta. I Silicon Valley har över 150 000 mjukvaruingenjörer förlorat sina jobb på stora teknikföretag. Förutom det syns en ekonomisk nedgång för övriga stora digitala företag överlag. Vad kan denna nedgång bero på?

Arbetsförhållanden, protester och uppsägningar
Företag med etablerade digitala plattformar och en stor digital närvaro verkar stöta på problem. Sedan början av januari uppgav Amazon att de tänker minska arbetskraften med motsvarigheten av 18 000 jobb och företaget påbörjade redan processen med uppsägningar sedan november, enligt BBC. Atmosfären på företaget har på sistone varit mer turbulent. Amazons arbetare har demonstrerat mot vad de tycker är låga löner och svåra arbetsförhållanden. Arbetarnas strejk har ägt rumt i både Storbritannien och USA. Det är ytterligare något som har drabbat företaget negativt. De anställda inom företaget har dessutom jobbat för ett ökat samarbete med fackförbund, något som Amazon har varit emot. Företaget har uppgett att anställda har fått ta del av olika förmåner, som lunch på jobbet till ett reducerat pris. Företaget påstod även att man inte tvingat någon anställd att jobba övertid, utan att allt extraarbete har varit individens val, men företagets försök till att fortsätta förhandlingarna har inte räckt för att undvika protester. Säger protesterna och uppsägningar något särskilt om företaget, eller är det en del av ett större mönster inom IT-branschen?
En parallell kan dras till Twitter gällande missnöje hos anställda. Efter att Elon Musk tog över plattformen, förekom det protester från Twitters anställda samt kritik mot hans ledarskap. Enligt information som Reuters har tagit del av kan Twitters totala antal anställda på företaget hamna under 2000. När Elon Musk blev vd för Twitter minskade även företagets arbetsstyrka med cirka 50%, vilket är en nedåtgående trend, likt de andra techbolagen. Efter uppsägningarna har beslutet att säga upp människor även kritiserats av tidigare anställda på företaget, som bland annat har varnat för att sparka moderatorer, då olämpligt innehåll på internet lättare kan spridas utan en lika stor övervakning. Men kan kopplingen till massuppsägningar handla om ledarskap?

Kostnadsfrågor och konkurrens
Även Google planerar att minska arbetstillfällen med upp till 12 000 jobb, vilket kommer dels att påverka de nuvarande anställda och dels leda till en minskning av lediga tjänster framöver. Microsoft är inte långt efter Google med totalt 10 000 förlorade arbetstillfällen. Det verkar finnas ett samband gällande uppsägningar hos de flesta stora företag med digitala plattformar över hela fältet.

Meta är också ett stort företag bakom populära digitala plattformar, som Facebook och Instagram, som verkar stöta på problem. Redan i november förra året har Zuckerberg uppgett att Meta planerar att avskeda 13% av deras personal. Cirka 11 000 människor beräknas bli uppsagda. Enligt en artikel från The Guardian innebär detta att mer än en åttondel av de anställda på Meta förlorar jobbet, vilket överensstämmer med övriga uppgifter om att det skulle handla om 13% av de anställda. En artikel från The Guardian uppger vidare att det beror på minskade intäkter. Detta beror även på ökade investeringar som har ägt rum under pandemin till följd av en uppåtgående trend för sociala medier

Spotify är ett annat stort företag som avskedar cirka 6% av de anställda, likt de andra stora företagen, enligt en artikel från Bloomberg. Reuters rapporterar bland annat att stora IT-företag har gjort sig av med mer än 150 000 anställda under 2022. En av anledningarna till detta som beskrivs i artikeln är en ökad anställning av mjukvaruingenjörer under Covid-pandemin. Enligt artikeln anställdes fler personer för att öka marknadsföringen online i samband med en stigande trend gällande användning av sociala medier under pandemin, medan samma personal inte längre verkar behövas numera. En artikel från Bloomberg uppger också att Meta och Google har lagt ned tid och resurser för att rekrytera mjukvaruingenjörer. Artikeln berättar vidare att man skulle ha gjort detta i syfte att tävla med andra stora techbolag om att anställa folk, så att inte dessa skulle jobba för en konkurrerande verksamhet senare. Covid-pandemins inflytande över människors internetanvändning, aggressiv konkurrens gentemot andra i branschen och förhastade anställningar, tillsammans med en avtagande inkomst från marknadsföring från andra företag, verkar alla ha bidragit till en nedåtgående spiral för dessa företag.

Är det här slutet av en era?
Många mjukvaruingenjörer som har mist arbetet på stora IT-företag ägnar sig numera åt andra fält. Bland annat ägnar de sig nu åt lösningar inom jordbruk samt inom trafiksektorn. Det har varit tumult bland många stora företag, men frågan är om dessa förändrade omständigheter beror på en förändrad kultur gällande gränsdragningen mellan arbetsliv och fritid eller om andra samhälleliga faktorer, exempelvis inflation, redan är påfrestande för människor och leder till eskalerade konflikter och att spänningen ökar överlag. I vissa fall kan det handla om att anställda upplever att de inte har ett tydligt ledarskap och stöd på arbetsplatsen, men dåligt ledarskap som förklaring fungerar inte tillräckligt väl för att förklara varför flera stora IT-företag säger upp människor ungefär samtidigt.

Förutom sociala och kulturella faktorer som drivande till den här utvecklingen, kan det även vara ekonomiska faktorer och en alltmer icke-fungerande affärsmodell som orsakar detta. Den grundläggande idén bakom flera av dessa sidor är onlineförsäljningar (som i Amazons fall) eller en marknadsföringsstrategi (som i Facebooks fall). Marknadsföringsstrategin verkar ha fått en alltmer osäker roll och denna strategi tycks ha blivit mindre relevant för verksamheter på sistone.

Forbes understryker att flera stora företag som tidigare hade spenderat en del av sin budget på digital annonsering och slutade med det eller minskade utgifterna för digital annonsering kraftigt inte såg någon skillnad i andelen försäljningar. Även satsningar som har gjorts på betalda sökningar, dvs att köpa en plats högst upp på resultatlistan när en sökmotor används, ledde inte till några resultat. Slusatsen drogs bland annat av ett stort företag som slutade med betalda sökningar och som inte fann någon skillnad när det gällde försäljningarna via hemsidan. Samma mönster verkar även gälla för små företag. När entréprenörer för mindre företag hade slutat betala för att hemsidorna skulle visas högt upp på resultatsidan på Google och slutade betala för Facebooks annonseringsservice, upplevde de ingen skillnad angående försäljningar. Även om de hade fler besökare på sina webbsidor till att börja med, så var dessa besökare bara inne på hemsidan ett par sekunder innan de slutligen lämnade sidan. Dessa besök genererade inte ökade intäkter för något av företagen. Detta kan innebära att de mestadels besökte sidorna slumpmässigt för att de hamnade högt upp. Artikeln från Forbes uppger att digital marknadsföring kan fungera, men att många besök på hemsidor som registreras kommer från bottar som finns online och genererar den aktiviteten. Det blir mer effektivt att dra ned på kostnaderna för digital annonsering och bara köpa utrymmet som man vet att man behöver och inte mer än det. Artikeln belyser att företag måste vara mer noga med hur och var innehållet visas och på så vis kan de dra ned sina kostnader utan att påverka resultatet på försäljningen.

Företag kunde även tjäna pengar på insamlad data från användare och sälja denna vidare. I samband med en striktare lagstiftning gällande personlig data och integritet på senare år verkar det inte längre vara lika lukrativt att sälja vidare denna data. Detta kan även ha varit någonting som har kostat IT-företagen i form av data som kan säljas vidare och minskade intäkter gällande data som inte längre kan användas i marknadsföringssyften. Sedan 25:e maj 2018 har bland annat lagstiftningen ändrats och GDPR lett till ökade skyldigheter för organisationer att skydda data, enligt information från en hemsida som erbjuder stöd för privatpersoner och företag med att navigera lagstiftningen. Detta innefattar bland annat även rätten att kunna återkalla samtycke gällande ens sparade data när man vill. Nya regler kring lagringen av data var något som Zuckerberg själv tog upp angående Metas minskade intäkter när han syftade på Apples ändrade inställningar gällande datainsamling, enligt den nämnda artikeln från The Guardian.

I en artikel från BBC står det bland annat att de två stora bidragande faktorerna till nedgången inom techbranschen verkar vara att alla företag vill spara pengar under inflationen. Företag som vanligtvis annonserar väljer att spara in pengar till marknadsföring och IT-företagen själva vill spara pengar och hålla kostnader nere, genom att däribland avskeda personal. Det hade även förklarat Metas nya fokus på virtual reality och varför flera av dessa stora företag kollapsar samtidigt. Twitters minskade intäkter diskuteras även i en artikel från New York Times. Denna påstår bland annat att rädsla över att Twitter inte längre kommer att kontrollera innehållet i inläggen lika ofta och att det har fått annonsörer att dra sig undan. En parallell kan även dras till Google. Enligt en artikel från Bloomberg Sundar Pichai uppgett att Google har en “otrolig möjlighet” framför sig med tanke på artificiell intelligens, vilket styrker argumentet att företagen börjar testa något nytt. Med övriga satsningar inom teknik som görs i andra fält för tillfället, exempelvis inom agrikultur och byggbranschen, ser det ut att tillväxten inom teknikbranschen fortsätter, fast på andra sätt.

Det finns utrymme för nya möjligheter inom IT-sektorn, av vad som även framgår i en artikel från New York Times. Investeringar fortsätter ske inom teknikbranschen och företag investerar även mer i mjukvara jämfört med tidigare. Artikeln understryker att nya tekniska möjligheter, som exempelvis AI, analys av data och molnlagring prioriteras allt mer av företag, eftersom de ses som viktiga verktyg. Artikeln poängterar även att personer med tekniska yrken har haft lättare att hitta anställningar under de senare åren, trots att stora företag avskedar personal.

Det verkar som att tekniken fortsätter utvecklas och att IT-sektorn enbart går igenom en serie omvandlingar genom ny innovation. I artikeln från Reuters framkommer det att det även finns möjligheter för mjukvaruingenjörer att skapa en utvecklande karriär via startupföretag. Slutligen ser det ut att bli en nystart inom denna industri.

Bianca M.-Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källor:
“Amazon to axe 18,000 jobs as it cuts costs”, BBC News, publicerad 2023-01-05
“Amazon strikes: Staff inspired by US union, says Coventry worker” BBC News, publicerad 2023-01-28
“Twitter plans further layoffs”, Reuters, publicerad 2023-01-19
“Google to Cut 12,000 Jobs in 6% Reduction of Global Workforce”, Bloomberg, publicerad 2023-01-20
“Microsoft to Cut Engineering Jobs This Week as Layoffs Go Deeper”, Bloomberg, publicerad 2023-01-17
“Dell Is Latest Tech Company to Slash Jobs in Face of Slumping Demand”, Bloomberg, publicerad 2023-01-26
“When Big Brands Stopped Spending On Digital Ads, Nothing Happened. Why?” Forbes, publicerad 2021-01-02
“Facebook owner Meta to sack 11,000 workers after revenue collapse”, The Guardian, publicerad 2022-11-09
“What is GDPR, the EU’s new data protection law?”, gdpr.eu, oklart publiceringsdatum
“Facing a Tide of Criticism, Elon Musk Is Tweeting Through It”, The New York Times, publicerad 2022-11-07
“Silicon Valley layoffs are a boon for tech-hungry farm equipment makers”, Reuters, publicerad 2023-02-13
“Beyond Silicon Valley, Spending on Technology Is Resilient”, The New York Times, 2023-02-13

- Annons -

Nyheter

-Annons-