Sverige väljer annan modell för energistöd än Danmark – betalar ut 55 miljarder kronor i elstöd till fem miljoner kunder i landets södra delar

Sverige väljer en annan väg än Danmark när det gäller stöd i samband med de rekordhöga energipriserna. Medan Danmark fokuserar mot en tillfälligt sänkt elavgift och möjlighet att få uppskov med och sprida delar av el- och gasräkningarna över flera år presenterade den nya svenska regeringen på torsdagen en modell med ett retroaktivt och kontant högkostnadsskydd på totalt cirka 55 miljarder svenska kronor. 

Den nya svenska regeringen meddelade på torsdagen att cirka 55 miljarder svenska kronor ska betalas ut till omkring fem miljoner kunder (privatpersoner, organisationer och företag) i elprisområde 3 och 4 i södra Sverige som en kompensation för de höga elpriserna. I de två norra elprisområdena har elpriserna varit lägre och berättigar därför inte till något stöd. Stödet kommer inte att belasta den svenska statsbudgeten utan tas från de så kallade kapacitetsavgifter som statliga Svenska Kraftnät tar ut och där det idag finns cirka 65 miljarder kronor tillgängligt. Beskedet om elstöd bygger på det uppdrag som Svenska Kraftnät fick av den föregående regeringen. Svenska Kraftnäts förslag innebär att kunder i elprisområde 4 längst söderut i Sverige kompenseras med 79 öre/kWh för förbrukningen mellan oktober 2021 och september 2022. I elprisområde 3 blir stödet 50 öre/kWh medan det inte utgår något stöd i elprisområde 1 och 2 i norra Sverige där elpriserna är lägre. För en normal villa med en elförbrukning på 20 000 kilowattimmar i elprisområde 4 innebär det ett stöd på 16 000 kronor. När stödet kommer att betalas ut är ännu inte klart. Det föreslagna stödet ska nu prövas av Energimarknadsinspektionen men där väntas det få grönt ljus.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-